XIII Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich

 

W dniu 22 czerwca Tetr Jednego Aktora z Domu Kultury w Zwoleniu  brał udział w XIII Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich. Spektakl  pt.  „Para butów”  został zakwalifikowany  do konkursu  w maju podczas V Prezentacji Teatralnych , które odbyły się w Radomskiej Resursie.  Występ na scenie Teatru Powszechnego był wielkim przeżyciem dla młodej aktorki  Nikol Wieczerzyńskiej,  która prezentowała się przed znamienitymi  jurorami  Sławomirą  Łozińską, Pawłem Burczykiem i  Leszkiem Zduniem.

Skip to content