Zwoleń w Zvolenu

 

Delegacja samorządowa z polskiego Zwolenia wraz z Chórem Kameralnym i Trio Wokalnym uczestniczyła w obchodach 770 rocznicy nadania praw miejskich miastu Zvolen na Słowacji. Dwanaście lat temu  władze samorządowe obu miast podpisały porozumienie dotyczące współpracy.   Miasta łączy wiele podobieństw ale też i  dzieli  wiele różnic mimo to przyjaźń nadal trwa. Zvolen na Słowacji to ponad 40 tysięczne miasto i tak jak polski Zwoleń piękne i bardzo przyjazne. Przez minione lata  wielokrotnie dochodziło do wzajemnych wizyt z okazji różnych wydarzeń kulturalnych i społecznych w celu poznania kultur, obyczajów, tradycji i gospodarki. Uroczystości jubileuszowe Zvolena odbyły się w dniach 31.05 – 02.06.2013 r. Na to dostojne wydarzenie zaproszone zostały dwa zespoły z Domu Kultury w Zwoleniu; Chór Kameralny i Trio Wokalne pod dyrekcją Piotra Markowskiego, które pięknie zaprezentowały  się na dwóch scenach. Obok naszych zespołów wystąpili również artyści z Czech, Ukrainy i Węgier. Wielkim przeżyciem był występ przed  prezydentem Słowacji Ivnem Gaszparowiczem. Zespoły i delegacje uczestniczyły również  w paradzie po której każda z zagranicznych delegacji przedstawiała swoje miasto. W imieniu Burmistrza Zwolenia Bogusławy Jaworskiej nasze miasto  zaprezentował Włodzimierz Kabus zastępca Burmistrza.

Polski Zwoleń reprezentowała delegacja w składzie: Waldemar Urbański Starosta Zwoleński, Arkadiusz Sulima Wicestarosta, Włodzimierz Kabus z-ca Burmistrza i Natalia Anna Wieczerzyńska dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu.

Skip to content