Czarnoleska Muza

„CZARNOLESKA MUZA”

          12 kwietnia 2013r. o godzinie 14,30 w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie odbyło się widowisko „CZARNOLESKA MUZA”, którego organizatorami byli: Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie – Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Stowarzyszenie Grupa Literacka „Łuczywo”, Stowarzyszenie Poezji „Renesans”, Towarzystwo Przyjaciół Czarnolasu, Fundacja im Mikołaja z Radomia.

W projekcie autorstwa Jacka Kowalczewskiego wystąpili: Jacek KOWALCZEWSKI, Hanna „Avis” ZEMBRZYCKA, Robert GRUDZIEŃ. Wiersze poetów z Grupy Literackiej „Łuczywo” zaprezentował Krzysztof MAŁEK z Domu Kultury w Zwoleniu.

Skip to content