Wręczenie nagród w konkursie wielkanocnym

POKONKURSOWA WYSTAWA „KLASOWY KOSZYK WIELKANOCNY”

W Domu Kultury w Zwoleniu czynna jest już pokonkursowa wystawa „KLASOWY KOSZYK WIELKANOCNY” . Jest ona wynikiem ogłoszonego w końcu stycznia konkursu wśród uczniów szkół podstawowych w powiecie zwoleńskim. Patronat nad konkursem objęła Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia. Konkurs adresowany był do dzieci w wieku szkolnym. Przeprowadzony został w trzech kategoriach: klasy 0 – I, klasy II – III i klasy IV – VI. Zadaniem konkursu było wspólne klasowe wykonanie tradycyjnego koszyczka wielkanocnego. O zainspirowanie do wykonania prac poprosiliśmy nauczycieli plastyki. Każda klasa do konkursu wystawiła jeden koszyczek. Konkurs miał na celu:
• Rozbudzenie wyobraźni dziecięcej
• Integrację klasy przy tworzeniu pracy zbiorowej
• Doskonalenie umiejętności plastycznych
• Kształtowanie dokładności i cierpliwości w wykonaniu zadania
• Kształtowanie poczucia estetyki
• Zapoznanie dzieci z tematyką Świąt Wielkanocnych
Technika wykonania koszyczka była dowolna. Wszystkie elementy pracy – sam koszyk, produkty i dekoracje znajdujące się wewnątrz musiały być wykonane przez dzieci. Efekt konkursu przerósł najśmielsze oczekiwania. Wpłynęło 91 prac plastycznych z 16 placówek, szkół podstawowych powiatu zwoleńskiego (Zwoleń, Sycyna, Barycz, Paciorkowa Wola, Zakrzówek, Kowalków, Niedarczów, Tczów, Brzezinki Stare, Janów, Babin, Łaguszów, Czarnolas, Grabów, Policzna) i ze zwoleńskiej Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej.
Komisja w składzie:
1. Bogusława JAWORSKA – Burmistrz Zwolenia – patron honorowy konkursu
2. Adolf KRZEMIŃSKI – folklorysta, etnograf
3. Elżbieta NOWAKOWSKA – dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu
4. Wiesława KUTYŁA – członek grupy plastycznej Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
5. Waldemar GOŁDZIŃSKI – instruktor plastyki Domu Kultury, nauczyciel plastyki
na posiedzeniu w dniu 19 marca 2013r. oceniła oraz nagrodziła KOSZYCZKI:
W I KATEGORII WIEKOWEJ (klasy 0 – I) NAGRODY OTRZYMALI:
I nagroda – Klasa I z Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie – opiekun: Justyna Kochanek
II nagroda – Klasa Ia z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu – opiekun: Dorota Grabarczyk
III nagroda – Klasa Ib z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu – opiekun: Justyna Krawiec
W II KATEGORII WIEKOWEJ (klasy II –III) NAGRODY OTRZYMALI:
I nagroda – Klasa IIId z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu
– opiekun: Agnieszka Mróz
II nagroda – Klasa II z Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedarczowie
– opiekun: Elżbieta Szymańska
III nagroda – Klasa II z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie
– opiekun: Aldona Wojtalik
W III KATEGORII WIEKOWEJ (klasy IV – IV) NAGRODY OTRZYMALI:
I nagroda – Klasa IV z Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli
– opiekun: Wiesława Rokomińska
II nagroda – Klasa IVd z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu
– opiekun: Anna Tatak
III nagroda – Klasa VI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnolesie
– opiekun: Elżbieta Szczepaniak
Komisja bardzo wysoko oceniła poziom, różnorodność i pomysłowość prezentowanych prac. Wystawa czynna będzie w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury w Zwoleniu do dnia 13 kwietnia 2013r. Konkurs i wystawę przygotował instruktor Domu Kultury – Krzysztof Małek.
W DNIU 25 MARCA 2013R. O GODZINIE 14,00 W DOMU KULTURY ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE LAUREATÓW I POZOSTAŁYCH WYKONAWCÓW PRAC. LAUREACI OTRZYMALI NAGRODY ORAZ DYPLOMY ZA POSZCZEGÓLNE MIEJSCA UFUNDOWANE PRZEZ DOM KULTURY W ZWOLENIU. WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMALI DYPLOMY ZA UDZIAŁ.
Wystawa czynna będzie w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury w Zwoleniu do dnia 13 kwietnia 2013r. Konkurs i wystawę przygotował instruktor Domu Kultury – Krzysztof Małek.

Skip to content