Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Eliminacje Powiatowe 2013

ŚWIĘTO POEZJI W ZWOLENIU

        W środę, 13 marca 2013r. o godzinie 9,00 w zwoleńskim Domu Kultury odbył Eliminacje Powiatowe 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 30. Jubileuszowego Małego Konkursu Recytatorskiego i 36. Konkursu „Warszawska Syrenka”  – Zwoleń’2013. Gościliśmy recytatorów z gmin: Zwoleń, Policzna, Tczów i Przyłęk. Gmina Kazanów ze względów organizacyjnych od kilku lat prezentuje się w Iłży.  „ŚWIĘTO POEZJI”  otworzyła Natalia Anna Wieczerzyńska – dyrektor Domu Kultury. Przywitała zgromadzonych licznie recytatorów jak również współorganizatorów spotkania: Bogusławę Jaworską – Burmistrza Zwolenia, Henryka Chołuja – przedstawiciela Starostwa Powiatowego oraz członków komisji artystycznej konkursu. W tym roku recytatorów oceniało jury w składzie: Adolf  KRZEMIŃSKI – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TKT w Radomiu, Prezes Stowarzyszenia Literackiego „Łuczywo”, poeta, regionalista  – przewodniczący Komisji, Marian POPIS – członek Zarządu Oddziału Okręgowego TKT w Radomiu, polonista, Jerzy IWAŃSKI – członek Zarządu Oddziału Okręgowego TKT               w Radomiu, instruktor teatru. Życzenia udanych prezentacji dla wszystkich recytatorów przekazała Burmistrz Zwolenia – Bogusława Jaworska – wieloletnia recytatorka. Następnie Adolf Krzemiński – Prezes Zarządu Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu wręczył podziękowania dla  Pani Burmistrz i Pana Starosty za wspieranie konkursów na przestrzeni lat. Miłym akcentem było wyróżnienie przez Prezesa TKT – Adolfa Krzemińskiego dyplomami i nagrodami książkowymi z okazji Jubileuszu Małego Konkursu Recytatorskiego Dyrektor Domu Kultury – Natalii Anny Wieczerzyńskiej i instruktora Domu Kultury – Krzysztofa Małka, który z konkursem związany jest od początku. On to wlaśnie poprowadził dalszą część eliminacji, które trwały ponad 7 godzin. W tym roku do konkursów przystąpiła rekordowa liczba 112 recytatorów. reprezentujących 32 placówki oświatowe, kulturalne i wychowawcze. W 58. Ogólnopolskim Konkursie  Recytatorskim wystąpiło 15 osób  – 13 osób w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i 2 osoby w kategorii dorosłych.  W 30. Jubileuszowym Małym Konkursie Recytatorskim i 36. Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka” wystąpiło ogółem 97 recytatorów:  w kategorii I  – przedszkola i klasy 0  – 26 wykonawców, w kategorii II – klasy I – IV – 33 wykonawców,                      w kategorii III – klasy V – VI – 23 wykonawców, w kategorii IV – gimnazjaliści – 15 wykonawców.       Już w trakcie przesłuchań konkursowych swoją obecnością zaszczycili nas kolejni goście. Przybyli: Wicestarosta Zwoleński – Arkadiusz Sulima, Zastępca Burmistrza – Włodzimierz Kabus, Sekretarz Gminy – Jan Nowakowski i Kierownik Referatu Edukacji i Sportu UM – Edyta Jargot. Po prezentacji każdej kategorii wiekowej ogłaszane były wyniki. Przedstawiciele władz wręczali nagrodzonym i wyróżnionym nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski,  a wszystkim występującym dyplomy pamiątkowe przygotowane przez Dom Kultury. Dyplomy otrzymały również placówki reprezentowane w konkursie. Dla wszystkich przygotowano słodki poczęstunek i napoje.

Na zakończenie Adolf Krzemiński – przewodniczący jury stwierdził, że niewiele jest miejscowości, gdzie władze samorządowe wykazują takie zaangażowanie w szerzenie kultury recytatorskiej. Podziękował za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy.

WYNIKI  OCENY KOMISJI KONKURSOWEJ W XXX MAŁYM KONKURSIE RECYTATORSKIM:

I KATEGORIA –  PRZEDSZKOLA I KLASY „0’

Do Rejonowego Koncertu Laureatów w Radomiu zakwalifikowano:

–  Alana Kapciaka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Baryczy

  –  Aleksandrę Jaworską z Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie

 –  Bartosza Molendowskiego z Publicznego Przedszkola nr 1 w Zwoleniu

Wyróżniono:

Amelię Węzicką z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

Bartłomieja Jaworskiego z Publicznego Przedszkola nr 1 w Zwoleniu

Nikolę Myśler   z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

Macieja Cygana  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Policznie

Ninę Jana z Samorządowego Przedszkola w Czarnolesie

II  KATEGORIA –  KLASY  I – IV

Do Rejonowego Koncertu Laureatów w Radomiu zakwalifikowano:

–  Maję Pyska z   Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie

–  Amelię Gołdę z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

Wyróżniono:

–  Kingę Stępień z Biblioteki Publicznej w Jasieńcu Soleckim

–  Natalię Marciniak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

–  Natalię Węzicką   z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

Agatę Kamionkę z Publicznej Szkoły Podstawowej w Policznie

–  Ptrycję Naporę   z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej

Katarzynę Nowak   z Publicznej Szkoły Podstawowej w Policznie

–  Natalię Bartosiewicz  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Policznie

–  Monikę Nędzi    z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

 –  Natalię Baran    z Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli

–  Kacpra Chołuja z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej

–  Aleksandrę Tomczyk z Domu Kultury w Zwoleniu

III   KATEGORIA –  KLASY  V – VI

Do Rejonowego Koncertu Laureatów w Radomiu zakwalifikowano:

–  Darię Wątorską z Domu Kultury w Zwoleniu

–  Julię Ćwiklak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rawicy

Wyróżniono:

–  Darię Choroś ze Szkoły Podstawowej w Tczowie

–  Martynę Gajowiak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie

–  Patrycję Przybysz    z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rawicy

–  Damiana Gajowiaka   z Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie

–  Paulinę Nowak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

IV   KATEGORIA –  KLASY  GIMNAZJALNE

Do Rejonowego Koncertu Laureatów w Radomiu zakwalifikowano:

–  Martynę Pajączkowską z Publicznego Gimnazjum w Policznie

–  Kacpra Prockiego z Domu Kultury w Zwoleniu

–  Agatę Zagożdżon z Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu

Wyróżniono:

–  Daniela Wronę z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu

–  Aleksandrę Kowalczyk z Publicznego Gimnazjum w Policznie

–  Weronikę Domagałę z Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu

–  Ninę Stawską z Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

W  36.  KONKURSIE RECYTATORSKIM „WARSZAWSKA SYRENKA” 

Do eliminacji wojewódzkich w Warszawie kwalifikacja recytatorów nastąpi po zakończeniu wszystkich eliminacji powiatowych w regionie radomskim.

W  58. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM

Do Eliminacji Rejonowych w Radomiu zakwalifikowano:

W kategorii dorosłych

–  Natalię Przepiórkę ze Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

–  Katarzynę Kaczmarzyk z Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu

–  Krzysztofa Grabowskiego z Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu

Wyróżniono:

–  Patrycję Lesisz z Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu

–  Elizę Szczepanowską z Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu

–  Joannę Gregorczyk z Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu

GRATULUJEMY. O TERMINACH ELIMINACJI WYŻSZYCH SZCZEBLI KONKURSÓW LAUREACI  ELIMINACJI POWIATOWYCH  W ZWOLENIU ZOSTANĄ POWIADOMIENI DROGĄ TELEFONICZNĄ.

Skip to content