Społeczna Rada Programowa

15 stycznia w Domu Kultury w Zwoleniu odbyło się spotkanie Społecznej Rady Programowej, która jest organem w programowaniu działalności merytorycznej, wychowawczej i metodycznej Domu Kultury. W spotkaniu uczestniczyło prezydium rady i osoby zaproszone. Wszystkich przywitał Przewodniczący SRP Wacław Kuś. Następnie Natalia Anna Wieczerzyńska Dyrektor Domu Kultury przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 i plan pracy placówki na rok 2013. Rada zatwierdziła cennik usług DK. Prezydium Rady oraz gosście zaproszeni wspólnie wypracowali wykaz imprez i uroczystości miasta, gminy i powiatu, który zostanie przekazany do samorządów gminy i powiatu, placówek kultury i oświaty, parafii, organizacji pozarządowych oraz instytucji i zakładów pracy

Skip to content