Wieczór autorski Haliny Forc

8 stycznia o godzinie 16,00 sala widowiskowa Domu Kultury w Zwoleniu wypełniona została po brzegi. Goście przybyli na wieczór poezji Haliny Forc. Na wstępie Anna Wieczerzyńska dyr. DK zaznaczyła, że będzie to wyjątkowe spotkanie autorskie pod wieloma względami – pierwsze w Nowym 2013 roku w Domu Kultury i pierwsze w życiu pani Haliny Forc zwoleńskiej poetki, która swoje zdolności artystyczne wykazywała już we wczesnym dzieciństwie. Przez wiele lat pisała wiersze i monologi przedstawiała je na spotkaniach rodzinnych a będąc członkinią Klubu Pogodnej Jesieni w Zwoleniu swoją twórczość mogła zaprezentować również w Lipsku, Pionkach, Garbatce i Ożarowie. W rodzinie pani Haliny poezję tworzy również jej córka Irena Błażewska i to właśnie ona na wstępie zaprezentowała życiorys swojej mamy- poetki. Życie prywatne Pani Haliny Forc było trudne lata wojny , bieda i trud wychowania samotnie dwóch córek ale miłość do poezji i pasja pisania wierszy wynagradzały jej trudy dnia codziennego.
Zaproszona na scenę witana była gromkimi brawami publiczności. Ten doping spowodował, że trema, któraj jej towarzyszyła szybko odeszła. Stojąc przed publicznością zaprezentowała swoją poezję z pamięci, wiersze pt. „Pocieszenie”, „Tęcza”, „Lata lecą” , „Smutno mi”, „Wspomnienie”, „Matka”, „Cisza”, „Los”, „Spotkanie”, „Poezja”, „Natchnienie”. Wielką i pełną radości niespodziankę przygotowała dla publiczności przedstawiając swoje cztery monologii, które napisała gwarą przedwojenną. Do każdego monologu jak na artystę przystało zmieniała kostium. Publiczność dziękowała Pani Halinie bijąc brawa na stojąco. Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia wypowiedziała wiele ciepłych słów i wyraziła ogromne uznanie dla Pani Haliny i jej twórczości. Wręczjac na pamiątkę album publicznie zaprosiła do udziału w Zwoleńskiej Biesiadzie, która odbędzie się w październiku. Bohaterce wieczoru gratulowali Józef Dubil Przewodniczącvy Rady Miejskiej, Włodzimierz Kabus z-ca Burmistrza Zwolenia, Wacław Małek były dyr. DK, rodzina, przyjaciele i znajomi. Prezentem artystycznym dla bohaterki wieczoru był krótki koncert w wykonaniu zespołu GOTARDOWIE pod kierunkiem Joanny Tęczy. Wszyscy odśpiewali 100 lat poetce. Dalsze spotkanie toczyło się przy herbatce i wspaniałym cieście upieczonym w domu autorki. Najczęściej przwoływano wspomnienia wspólnych przeżyć, które przełożyły się na twórczość Pani Haliny Forc, rozmawiano też o poezji polskiej klasyki ale też o poezji ludowej. Goście w doskonałym nastroju dziękując za piękny wieczór opuszczali Dom Kultury. Było to naprawdę wyjątkowe spotkanie.

N.A.Wieczerzyńska

Skip to content