Biesiada Gawędziarzy Poetów i Śpiewaków Ludowych

Występy laureatów Biesiady

Kategoria: śpiewacy – Krystyna Gaca

Kategoria: śpiewacyBarbara Kietlińska

Kategoria: śpiewacyFranciszka Markiewicz 

Kategoria: śpiewacy – Jadwiga Nowak

Kategoria: śpiewacy – Maria Pęzik

Kategoria : gawędziarze – Michalina Bilska 

Kategoria: gawędziarze – Józefa Siwiec 

Kategoria Instrumentaliści – Józef Tkaczyk

Zwoleński Dom Kultury 28 października 2012 roku, po raz 29 przybrał barwny wystrój a z różnych zakątków rozbrzmiewała muzyka i śpiew ludowy, zwiastując XXIX Biesiadę Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych. Gwar rozmów towarzyskich świadczył, że spotkali się twórcy ludowi regionu radomskiego gawędziarze, śpiewacy , poeci i muzycy ludowi, by przedstawić swoje unikatowe prezentacje. Atmosfera tradycyjnie stała się rodzinna. Oficjalnego otwarcia dokonała Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, a następnie rozpoczęły się prezentacje konkursowe, którym przysłuchiwało się jury w składzie: Adolf Krzemiński – regionalista, przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, przewodniczący jury; Elżbieta Staniszewska – etnograf, wykładowca Uniwersytetu Radomskiego; Stefan Rosiński – folklorysta, etnograf, muzeolog. Prezentacje poprowadziła Joanna Tęcza instruktor folkloru DK, kier. Zespołu GOTARDOWIE, który przygotował wspaniale, smakujące potrawy ludowe. Do udziału w biesiadzie zaproszonych zostało 69 twórców, zgłosiło się 66 osób dorosłych w tym 4 dzieci.
Biesiada to cenne wydarzenie kulturalne, popularyzujące autentyczny folklor, jest to również spotkanie, które inspiruje wykonawców do poszukiwań twórczych i prezentuje bogaty materiał etnograficzny systematycznie dokumentowany przez Dom Kultury. Biesiada ma już swoją tradycję, uczestniczą w niej oprócz twórców ludowych, zespołów, goście honorowi, mieszkańcy Zwolenia i okolic. Główny jej cel to ochrona przed zanikaniem autentycznego gawędowania, śpiewu i poezjowania, czyli kultywowanie tradycji i umacnianie tożsamości narodowej . Unikatowy repertuar, własna inwencja twórcza, oryginalna gwara, niepowtarzalna technika śpiewu, wierność tradycji – tym cechują się wszystkie występy.
Biesiadzie towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw. W Galerii Fotografii i Plastyki DK otwarta została wystawa Jerzego Mazura. W Małej Galerii wystawa pokonkursowa X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOTO LATO, oraz wręczone zostały laureatom nagrody i dyplomy.
Po przesłuchaniach, podczas obrad jury, miłych wrażeń gościom i uczestnikom dostarczył koncert ludowy Zespołu Pieśni i Tańca GNIEŹDZISKA, który zaprezentował folklor ziemi świętokrzyskiej. Publiczność mogła również podziwiać pokaz tańca ludowego w wykonaniu Joanny Tęczy i Zdzisława Kapińskiego. Para ta zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie Tańca Ludowego w Rzeszowie. Po koncercie głos zabrał Wacław Kuś Przewodniczący TMMZ im. Jana Kochanowskiego i wręczył w podziękowaniu za wieloletni wysiłek w organizację i wsparcie finansowe Biesiady dyplomy uznania.
Wręczenia nagród i dyplomów uczestnikom biesiady dokonali fundatorzy nagród: Zbigniew Kuźmiuk Poseł RP, Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, Waldemar Urbański Starosta Zwoleński, Józef Dubil Przewodniczący Rady Miejskiej w Zwoleniu. Przedstawiciele komisji oceniającej uznali, że w tym roku uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom wykonania. Laureatami w kategorii śpiew zostały panie; Krystyna Gaca z Przystałowic Małych, Barbara Kietlińska z Gałek Rusinowskich, Franciszka Markiewicz z Mierziączki – fundator Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Jadwiga Nowak z Ostałówka i Maria Pęzik z Gałek Rusinowskich – fundator Burmistrz Zwolenia. W kategorii gawędziarzy główne nagrody zdobyły: Krystyna Ciesielska z Rusinowa, Michalina Bilska ze Zbożennej i Józefa Siwiec z Gałek Rusinowskich – fundator Samorząd Województwa Mazowieckiego. W kategorii poetów laureatką została Zofia Kucharska z Kozienic – fundator Bożenna Pacholczak wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W kategorii muzyków pięć równorzędnych nagród ufundowanych przez Starostę Zwoleńskiego otrzymali: Józef Wyrwiński z Korzyc, Janina Urbanek z Przyłęka, Józef Tkaczyk z Ostałówka, Zdzisław Kapiński z Radomia i Ewelina Dąbrowska z Radomia. Nagrodę dla najmłodszego uczestnika Biesiady ufundowaną przez Józefa Dubila Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymała Julia Siwierska z Gliny. Pięć wyróżnionych śpiewaczek otrzymało również nagrody książkowe ufundowane przez Muzeum Wsi Radomskiej. Dzieciom prezentującym się w przesłuchaniach wręczone zostały nagrody książkowe zakupione z funduszu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Nagrody uznania otrzymały również kierowniczki zespołów: Sobótka, Grabowianki, Łaguszowianki i Sycyna przyznane przez Forum Młodych Ludowców, które wręczyła Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia.
Oprócz doznań duchowych, wszyscy mogli posilić się potrawami ludowymi tj: pierogami z kapustą i grzybami, kapustą z grochem, kapustą z
kartofli, chlebem ze smalcem i ogórkami kiszonymi, a na deser ciastem..
Na zakończenie Natalia Anna Wieczerzyńska dyrektor Domu Kultury podziękowała sponsorom, uczestnikom prezentacji, komisji oceniającej, sympatykom Biesiady i wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i realizację tego unikatowego ale z wielkimi tradycjami wydarzenia kulturalnego.
W przyszłym roku XXX Jubileuszowa Biesiada !

XXIX Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych- Zwoleń 2012, odbyła się dzięki pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Władz samorządowych: powiatowych i gminnych oraz sympatyków folkloru.
Wszystkim sponsorom gospodarz biesiady – Dom Kultury w Zwoleniu bardzo serdecznie dziękuje.

Natalia Anna Wieczerzyńska – dyr. Domu Kultury w Zwoleniu

p style=”text-align: center;”

Skip to content