25 lat Chóru Seniora i Dzień Seniora

  11 października emeryci, renciści i inwalidzi obchodzili Międzynarodowy Dzień Seniora. W tym dniu uroczyście obchodzony był również Jubileusz XXV lecia Chóru Seniora działającego przy Domu Kultury w Zwoleniu. O godzinie 10,00 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu uroczystą Mszę Św. odprawił w intencji jubilatów i seniorów ksiądz kanonik Bernard Kasprzycki proboszcz parafii.
Na spotkaniu w Domu Kultury były życzenia, kwiaty, dyplomy i prezenty składane na ręce: Barbary Skrzek Przewodniczącej PZERiI Zarząd w Zwoleniu, Joanny Tęczy kierownika Chóru Seniora oraz jubilatek od – Bogusławy Jaworskiej Burmistrza Zwolenia, Włodzimierza Kabusa z-cy Burmistrza i Jana Nowakowskiego Sekretarza Gminy, składali je również Waldemar Urbański Starosta Zwoleński, Bogdan Maliszewski przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI w Radomiu, Renata Gajowisk kierownik KRUS, Jolanta Szarpak kierownik MOPS, Anna Wieczerzyńska dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu.
Jubilaci zaprezentowali piękny koncert złożony z piosenek śpiewanych przez zespół na przestrzeni 25 lat. Na zakończenie spotkania swoją twórczość zaprezentowali przy „Mikrofonie dla wszystkich”- Renata Pogorzelska Wojtaszek, Bolesław Skowroński, Stanisław Podsiadły i Zenon Mazur.

25 LAT DZIAŁALNOŚCI CHÓRU SENIORA ZWOLEŃ 2012

W 1980 r przy Domu Kultury w Zwoleniu powstał Klub Seniora. Jednak najbardziej ożywiona działalność zaczęła się w roku 1987 ponieważ we wrześniu tegoż roku z inicjatywy Pani Marii Malinowskiej – ówczesnej przewodniczącej Klubu – powstał zespół śpiewaczy i zaczął swoją działalność artystyczną jako Chór Seniora. Początkowo do zespołu należało 12 osób. Zespół postanowił uchronić od zapomnienia piosenki śpiewane w młodości. Tak zrodził się pierwszy program pn. „Piosenki naszej młodości”. Od początku z zespołem pracowała i pracuje nadal Pani Joanna Tęcza – instruktor folkloru Domu Kultury w Zwoleniu.
Pierwszy koncert odbył się w dniu 10 listopada 1987r. na spotkaniu z władzami miasta oraz z władzami wojewódzkimi Związku. Już 17 listopada tego roku podczas spotkania 200 ludzi „Złotego Wieku” odbył się drugi koncert i tak następowały kolejne.
Na przestrzeni 25 lat Chór Seniora koncertował około 250 razy, uświetniając uroczystości, imprezy i spotkania w naszym mieście, ale także brał udział w przeglądach, konkursach i festiwalach zdobywając nagrody i wyróżnienia jednocześnie promując nasze miasto. Chór w swoim repertuarze posiada pieśni i piosenki o różnym charakterze: religijne, patriotyczne, biesiadne, ludowe i okazjonalne.
Chór Seniora chroni piosenki od zapomnienia, kultywuje ich wartość, uatrakcyjnia nasze spotkania z okazji Międzynarodowego dnia Seniora i Światowego Dnia Inwalidy, promuje aktywny sposób na życie naszego polskiego emeryta.
Zwoleński Chór Seniora na przestrzeni lat brał udział min. w Przeglądach „Kolęd i pastorałek” – WOKiSz. „Resursa” w Radomiu.
Uczestniczył w przeglądach Dorobku Kulturalnego Klubów Seniora Ziemi Radomskiej, Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym, Ruchu Seniorów „ARS” w Radomiu, Przeglądach „Kolęd i pastorałek” w Kozienicach, zdobywał kilkakrotnie nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Patriotycznej w „Warce”, uświetniał Prezentacje Artystyczne Klubów Seniora z okazji Dnia Matki w Lipsku.
Obecnie czynnymi członkami chóru są Panie: Stanisława Jaskólska, Kazimiera Procka, Irena Wawrzak, Zofia Godzińska, Jadwiga Wójcicka, Irena Kwapisiewicz, Joanna Tęcza.
Aranżacje dla zespołu przygotowują Michał Tęcza i Robert Kusio instruktorzy Domu Kultury.
Chór Seniora jest otwarty na nowych członków, którzy zasililiby skład zespołu więc zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych, lubiących śpiew na spotkania.

Skip to content