Na Pielgrzymim Szlaku

22 września 2012r. w sobotę w Domu Kultury w Zwoleniu odbył się XIV PRZEGLĄD PIEŚNI PIELGRZYMKOWEJ „NA PIELGRZYMIM SZLAKU” ZWOLEN 2012 pod patronatem Biskupa Radomskiego.
Już od godziny 1100 odbywały się próby zespołów biorących udział w przesłuchaniach. W Domu Kultury rozbrzmiewały dźwięki piosenek pielgrzymkowych w różnych aranżacjach. O godzinie dwunastej oficjalnego otwarcia przeglądu dokonali; Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia i ks. kanonik Bernard Kasprzycki Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu – współorganizatorzy. Następnie odbyła się część konkursowa czyli przesłuchania uczestników. W tym roku do konkursu zgłosiło się sześć zespołów z Diecezji Radomskiej. W komisji artystycznej zasiedli: ksiądz Dariusz Sałek przewodniczący Diecezjalnej Komisji d/s. Muzyki i Śpiewu – przewodniczący jury, ksiądz Konrad Wójcik moderator muzyczny Diecezji Radomskiej, Włodzimierz Kabus z-ca Burmistrza Zwolenia, przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu, Elżbieta Nowakowska dyr. Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, współinicjator przeglądu i Anna Trzaskowska nauczyciel muzyki, kierownik chóru parafialnego. Podczas obrad jury każdy z zespołów dostał zadanie przeprowadzenia zabawy pielgrzymkowej wśród uczestników przeglądu i gości zaproszonych. Wszyscy doskonale się bawili śpiewając i tańcząc, ale w tym czasie również cała sala uczyła się pieśni finałowej pt. „Matko Boga”, którą we wspólnym wykonaniu, organizatorzy postanowili zakończyć przegląd. O godz. 1500 wyniki obrad jury ogłoszone zostały przez przewodniczącego ks. Dariusz Sałka i Annę Wieczerzyńską dyr. Domu Kultury . Pierwszą nagrodę wywalczył sobie zespół „Free Three” z parafii p.w. Świętego Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, nagrodę w kwocie 500 zł dla zespołu ufundowała Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia. Drugą nagrodę jury przyznało zespołowi „Ruah” z Parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze – 400 zł, fundator ks. kan. Bernard Kasprzycki proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. Komisja artystyczna przyznała dwa równorzędne trzecie miejsca zespołom: „Misericordia” ze Zwolenia – 300 zł, fundator Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia oraz Scholi „Pogodne dzieci” z parafii NMP w Iłży – 300zł fundator Starostwo Powiatowe w Zwoleniu. Szczególne wyróżnienie za artystyczne wykonanie piosenki pielgrzymkowej otrzymało TRIO WOKALNE z Domu Kultury w Zwoleniu dla, którego nagrodę w kocie 100 zł ufundował Marek Kwapisiewicz Ośrodek Szkolenia Kierowców w Zwoleniu. Wyróżnieniem uhonorowana została również Schola z parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu dla której nagrodę również w wysokości 100 zł ufundował Marek Kwapisiewicz zwoleński przedsiębiorca. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy a opiekunowie zespołów podziękowania i upominki ufundowane przez Burmistrza Zwolenia, Starostę Zwoleńskiego i Proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. Nagrody zostały wręczone przez fundatorów. Część konkursową poprowadziła Małgorzata Wlazłowicz, animacje zabaw ks. Konrad Wójcik, Scenografię wykonał Krzysztof Małek za obsługę techniczną – nagłośnienie odpowiadał Robert Kusio.
Przegląd zakończył się koncertem laureatów i wspólnym wykonaniem pieśni finałowej. Głównym sponsorem przeglądu była Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu, która promuje wśród młodzieży dostarczanie pozytywnych wzorców stylów życia wolnych od uzależnień oraz pielęgnowanie i przyswajanie podstawowych wartości tj. miłość, uczciwość i prawda.
Zwoleński Dom Kultury kontynuuje tradycję konkursowa pieśni pielgrzymkowej już od czternastu lat, spotkania te tworzą swoisty klimat, miłą i serdeczną atmosferę, rodzącą się przyjaźń, radość niesioną przez śpiew i muzykę. Na przestrzeni lat organizatorzy przyjmowali różne formy przebiegu. W tym roku wprowadzone zostały animacje zabaw do piosenek pielgrzymkowych i wspólne wykonanie pieśni „Matko Boga”, która stała się pieśnią przewodnią XIV Przeglądu. Ta forma dała wiele radości zespołom i gościom zaproszonym.

Skip to content