Jubileusz 20-lecia MODMZ

Jubileusz XX lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia
p.n. „Dwadzieścia lat trąbienia dla miasta Zwolenia”,
rozpoczął się 13 września 2012r. w czwartek Mszą Świętą w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu odprawioną w intencji wszystkich członków, kapelmistrzów i instruktorów Orkiestry. Jubilaci czynnie uczestniczyli w oprawie muzycznej Mszy, podczas, której zaprezentowali pieśni: ”Barka”, „Nieście Chwałę Mocarze” – muzyka Mikołaj Gomółka, słowa Jan Kochanowski i pieśń „Kleszczmy rękoma” muzyka Mikołaj Gomółka, słowa Jan Kochanowski.
Pierwsze gratulacje orkiestrze złożył ksiądz kanonik Bernard Kasprzycki – proboszcz parafii i przekazał na ręce Anny Wieczerzyńskiej dyr. DK , Piotra Bąbolewskiego dyrygenta i Sławomira Dobrasiewicza inst. musztry paradnej pamiątkowy dyplom, kalendarze dla młodzieży i fundusze na zakup instrumentu. Goście uczestniczący w uroczystej Mszy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z orkiestrą.
14 września 2012r. w piątek w sali kina Świt w Zwoleniu o godz. 17,00 rozpoczął się uroczysty koncert jubileuszowy p.n. „Dwadzieścia lat trąbienia dla miasta Zwolenia”. Hejnałem Zwolenia przywitała gości sekcja trąbek Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia. W oficjalnej części uroczystości wręczone zostało odznaczenie państwowe. Za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia, Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została PANI BOGUSŁAWA JANINA JAWORSKA BURMISTRZ ZWOLENIA, odznaczenia dokonał Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki. Wszyscy goście odśpiewali Hymn Narodowy przy akompaniamencie zwoleńskiej orkiestry, która również zagrała sto lat dla Pani Burmistrz. Część jubileuszową XX lecia działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia rozpoczęli jubilaci „sygnałem orkiestry” skomponowany przez Piotra Bąbolewskiego dyrygenta
Krótką historię i podsumowanie ostatnich pięciu lat działalności artystycznej orkiestry przedstawiła Natalia Anna Wieczerzyńska dyr. Domu Kultury w pierwszych słowach nawiązując do tytułu koncertu
„To już 20 lat trąbienia dla miasta Zwolenia . 1992 rok bardzo ważna data związana ściśle z jubileuszem. Pierwszy zrodził się pomysł, później spotkała się grupa ludzi pod przewodnictwem ówczesnego burmistrza Mariana Krawczyka, która zadecydowała o utworzeniu Miejskiej Orkiestry Dętej a kapelmistrzem został Aleksander Nadolski pod którego batutą orkiestra pracowała do 2004 roku odnosząc sukcesy, następcą pana Aleksandra został Piotr Bąbolewski. Pięć lat temu orkiestra obchodziła 15 – lecie swojej działalności. Podczas minionych pięciu lat Orkiestra zmieniła nazwę z Miejskiej Orkiestry Dętej na Młodzieżową Orkiestrę Dętą Miasta Zwolenia. Ostatnie pięć lat to pasmo sukcesów orkiestry i osób nią kierujących. Nadal uświetnia niemalże każdą uroczystość miejską i powiatową, koncertuje w różnych regionach Polski, godnie reprezentuje powiat i miasto Zwoleń.
W 2010 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia uczestniczyła w Mistrzostwach Europy w Rastede – Niemcy w, których brało udział 103 orkiestry z Europy i RPA (w sumie około 4500 tysiąca muzyków). Zwoleńska orkiestra oceniana była przez międzynarodowe jury złożone z sędziów z Kanady, Danii, Niemiec i Holandii. Startowała w trzech kategoriach: w kategorii Marching-Parade ( defilada ), w kategorii Group Show ( musztra paradna ) i w kategorii Marschbewerhung (przemarsz oceniany). We wszystkich trzech kategoriach zdobyła srebrne medale. Po uzyskaniu noty za musztrę paradną przeszła jako jedyna polska orkiestra do finału. Z Rastede wywiozła puchar szóstej orkiestry w Europie w musztrze paradnej. Młodzież poczuła ducha walki – wyjechała ze Zwolenia pełna niewiary w swoje możliwości i umiejętności a powróciła jako Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia – Laureat Mistrzostw Europy. 2011 roku zwoleńska orkiestra brała udział w XXXIX Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu – najbardziej prestiżowym w Polsce. W festiwalu wzięło udział 11 najlepszych orkiestr młodzieżowych z Polski. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia zdobyła trzecie miejsce w Polsce za musztrę paradną!! i znalazła się na podium w gronie najlepszych młodzieżówek w kraju. Nagrody przyznano też tamburmajorze i wokalistce. 2011 roku zwoleńska orkiestra wyróżniona została za musztrę paradną na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach. 2011 rok największym sukcesem orkiestry było uzyskanie tytułu Laureata Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za całokształt osiągnięć artystycznych. Przed młodymi muzykami zdolnymi i pracowitymi z pewnością kolejne sukcesy. Orkiestra jest zespołem artystycznym Domu Kultury w Zwoleniu, obecnie skład Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia liczy sobie 50 członków. Orkiestrą kieruje dyrygent Piotr Bąbolewski, który współpracuje ze Sławomirem Dobrasiewiczem instruktorem musztry paradnej i Tomaszem Chowierą, zasilajacym skład orkiestry, nauczycielem prowadzącym naukę gry na instrumentach dętych blaszanych”.
W pierwszej części koncertu orkiestra zaprezentowała zupełnie nowe utwory specjalnie przygotowane na jubileusz: Marsz Koncertowy „Neptun” Melodię z filmu „Władca pierścieni”, piosenkę „Być kobietą”, którą wykonała wraz z orkiestrą wokalistka Daria Wątorska, utwór „You can call me Al” z repertuaru Paula Simona, “Hootenanny” wiązanka melodii amerykańskich i The lion sleeps tonight – piosenkę z filmu “Ace Ventura”.
Jubileusz stał się odpowiednim momentem na podziękowanie za pracę na rzecz naszego miasta. Doceniając pracę i sukcesy które promowały nasze piękne miasto Zwoleń w kraju i za granicą.
Kapituła przyznała Medale „Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej”– Piotrowi Bąbolewskiemu dyrygentowi orkiestry i Sławomirowi Dobrasiewiczowi, który uczy i dyscyplinuje młodzież w musztrze paradnej.
Wręczenia Medali dokonali: Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia i Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Dubil. Pani Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia – Honorowy Prezes Zwoleńskiej Orkiestry wręczyła statuetki i dyplomy zasłużonym członkom orkiestry otrzymali je:. Tomasz Chowiera, Jarosław Bujnowski, Piotr Bujnowski, Adam Woźniak, Michał Sobieszek, Michał Bachanek, Łukasz Czerniak, Michał Bobolewski, Piotr Kustra, Maria Tadej, Anna Woźniak, Marlena Włodarska, Justyna Makowiecka, Zuzanna Tupadło, Adam Brehmer, Paweł Makowiecki, Aleksandra Majewska, Katarzyna Szymczak, Ewa Misztal, Mariusz Gregorczyk.
Pozostali członkowie orkiestry otrzymali podziękowania w formie dyplomu wręczone przez Panią Burmistrz na ręce dyrygenta Piotra Bąbolewskiego
Statuetką uhonorowane zostały również osoby współpracujące z orkiestrą : Monika Bąbolewska i Dariusz Lubański, oraz dyrygenci orkiestry: Piotr Bąbolewski i Sławomir Dobrasiewicz
Podczas tej części uroczystości podziękowania również były kierowane do sponsorów ostatnich pięciu lat. Orkiestrę wsparli finansowo: Edyta Jaworska Kowalska – artysta plastyk, Józef Dubil –Przewodniczący Rady Miejskiej w Zwoleniu na ręce, którego wręczone zostały podziękowania dla wszystkich Radnych Rady Miejskiej, Robert Pogorzelski – przedsiębiorca, Niclae Checea – przedstawiciel Rumuńskiego przedsiębiorstwa
Za wsparcie finansowe, pomoc organizacyjną i opiekę nad orkiestrą dyrygenci wręczyli podziękowania i jubileuszowe statuetki pamiątkowe: Pani Bogusławie Jaworskiej Burmistrzowi Zwolenia i Panu Waldemarowi Urbańskiemu Staroście Zwoleńskiemu.
Gratulacje i życzenia orkiestrze złożyli: Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki, Czesław Czechyra Poseł na Sejm RP, Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, która ufundowała również buławę, Waldemar Urbański Starosta Zwoleński wręczył puzon, Irena Zawadzka Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu przekazała orkiestrze trąbkę piccolo i akcesoria muzyczne. Życzenia złożyli również Adolf Krzemiński Przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, Elżbieta Nowakowska dyr. Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, Ewa Kulińska dyr. MGBP w Zwoleniu. Wacław Kuś i Tadeusz Rojek w imieniu Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia,
Natalia Anna Wieczerzyńska podziękowała władzom samorządowym miasta i powiatu – obecnym i tym którzy w poprzednich kadencjach wspierali orkiestrę, sponsorom i tym, którzy mieli swój udział w tworzeniu orkiestry, pierwszemu dyrygentowi Aleksandrowi Nadolskiemu, dyrektorom Domu Kultury; Wacławowi Małkowi i Elżbiecie Nowakowskiej, rodzicom, dyrektorom szkół i wszystkim członkom orkiestry, którzy pracowali w zespole od 1992 roku.
Dyrygentom orkiestry młodzież przygotowała muzyczną niespodziankę, która mile zaskoczyła wszystkich.
W drugiej części koncertu, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia zagrała; Wiązankę piosenek Zbigniewa Wodeckiego, Nieście Chwałę Mocarze – muzyka Mikołaja Gomółki, słowa Jan Kochanowski, Kleszczmy rękoma – muzyka Mikołaj Gomółka, słowa Jan Kochanowski te utwory dedykowała miastu, którego patronem jest Jan Kochanowski największy poeta doby renesansu . W roku 1580 powstało dzieło „Melodie na psałterz polski” autorstwa Mikołaja Gomółki do poetyckiego tłumaczenia psalmów biblijnych Jana Kochanowskiego, które stało się największym dziełem polskiego renesansu. Z tego zbioru orkiestra wraz z zaprzyjaźnionym chórem nauczycielskim Festa Allegra z Radomia wykonała te dwa psalmy. W koncercie znalazł się również największy przebój grupy TOTO „Africa”. Ostatni utwór wzruszył publiczność do łez przy wygaszonym świetle rozpoczynały się pierwsze dźwięki utworu Highland Cathedral na ostatnich dźwiękach wystrzelone zostało kolorowe konfetti, a gdy światło zostało zapalone publiczność stała i biła długie rzęsiste brawa. Koncert był wielką ucztą duchową dla publiczności i wielkim przeżyciem dla młodzieży i jej opiekunów. Na scenę wjechał tort jubileuszowy, który pokroiła Pani Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia. Wszyscy goście na widowni zostali poczęstowani.
Po uczcie duchowej uczestnicy koncertu przybyli na otwarcie reportażowej wystawy fotograficznej p.n. „Od jubileuszu do jubileuszu” do Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury w Zwoleniu. Po otwarciu wystawy odbył się długi wieczór wspomnień i zabawa taneczna dla dzieci i młodzieży z Orkiestry. Piękny jubileusz musiał się niestety zakończyć bo już następnego dnia orkiestra wyjechała na dwa dni by wziąć udział w II Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach.
PUŁAWY
W tym roku 15 i 16 września w II Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach wzięło udział 12 orkiestr z Polski i Ukrainy. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia otrzymała nagrodę za mistrzowski pokaz musztry paradnej, humor i pomysłowe wykonanie koncertu.
G R A T U L U J E M Y!

Skip to content