XXXIII Imieniny Pana Jana

XXXIII „Imieniny Pana Jana”, rozpoczęły się w ogrodach Domu Kultury i MGBP otwarciem poplenerowej wystawy p.n. „Jan Kochanowski w rzeźbie ludowej – inspiracje”. Wystawa jest pokłosiem IV Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego pod tą sama nazwą.
Oficjalnego otwarcia wystawy dokonała Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, która wraz z dyrektor Domu Kultury N. Anną Wieczerzyńską podziękowały obecnemu uczestnikowi pleneru, rzeźbiarzowi- Robertowi Sadło.
Plener odbył się w ramach obchodów Dni Jana Kochanowskiego w dniach 11 – 18 czerwca 2012 r.(br). Uczestnikami pleneru byli: Stanisław Kwaśny, Robert Sadło, Jerzy Soremski i Waldemar Styperek.
Każdy z rzeźbiarzy miał za zadanie wykonać 4 rzeźby ludowe o wysokości 25 – 30 cm w celu przekazania na własność dla Domu Kultury. Powstało 16 rzeźb w tym dwa herby: Zwolenia i Korwinów, które Dom Kultury przekazał Centrum Regionalnemu przy Nekropolii Jana Kochanowskiego. Komisarzem pleneru i wystawy był Waldemar Godziński. Plener był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Osi 4 LEADER
W tym roku wieczór poezji przebiegał w nieco innej konwencji. W pierwszej części spotkania w ramach Ludowych Kultur Europejskich na Ziemi Jana Kochanowskiego zaprezentowały się trzy piękne zespoły ludowe: Zespół Pieśni i Tańca NIEŚWIEŻ z Białorusi, ZPiT LIPOWIANIE z Lipowa k. Żywca oraz ZPiT MATIA GUBEC z Chorwacji.
W wieczorze poezji p.n. „Janowi Kochanowskiemu – my współcześni” prezentem imieninowym dla Mistrza Jana był koncert Chóru Kameralnego z Domu Kultury w Zwoleniu pod kierunkiem Piotra Markowskiego, który pięknie wykonał trzy utwory: Góralu czy ci nie żal i Gaude Mater Polonia. Gwiazdą wieczoru była ANTONINA KRZYSZTOŃ charyzmatyczna piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów. Jej piosenki trafiają do ludzi o różnych przekonaniach a ona sama stara się szukać tego co ludzi łączy, nie ocenia, rozważa, zaprasza do zadumy i dialogu.
24 czerwca uroczystości rozpoczęły się koncertem zatytułowanym „Jan Kochanowski – hetman poetów sarmackich i jego świat” w wykonaniu Jacka Kowalskiego w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Po koncercie została odprawiona Msza Święta, która była połączona z oficjalnym otwarciem Krypty i Centrum Regionalnego przy Nekropolii Jana Kochanowskiego. Podczas uroczystości proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ksiądz kanonik Bernard Kasprzycki odebrał Medal Pamiątkowy „Pro Mazovia” z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. W uroczystościach uczestniczyli Biskup Diecezji Radomskiej ksiądz Henryk Tomasik, a także biskupi pomocniczy Adam Odzimek i Stefan Siczek oraz biskup senior Diecezji Radomskiej a obecnie przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia arcybiskup Zygmunt Zimowski. Oprawę artystyczną podczas Mszy Świętej sprawowały również zespoły ludowe Zespól GOTARDOWIE ze Zwolenia i Zespół GRABOWIANKI z Grabowa oraz Chór Parafialny. Po uroczystościach kościelnych uczestnicy przeszli w „imieninowym korowodzie”, prowadzonym przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Miasta Zwolenia, pod pomniki wielkiego poety renesansu w gimnazjum i w parku miejskim, gdzie złożyli wiązanki kwiatów, następnie przybyli do Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury w Zwoleniu na otwarcie wystawy pt. ANDROS Edyty Jaworskiej Kowalskiej absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artystki znanej i cenionej w kraju i za granicą z dziesięcioletnim dorobkiem osiągnięć artystycznych . Pani Edyta zaprosiła do udziału w wystawie trzy inne artystki: Elżbietę Staniszewską absolwentkę Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Poznaniu, Aleksandrę Dobrowolską, która ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Renatę Jaworską absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Dusseldorfie. Artystkom podziękowała Natalia Anna Wieczerzyńska dyrektor Domu Kultury. O wystawie mówiła Edyta Jaworska Kowalska. Po zwiedzeniu wystawy w Domu kultury goście zostali zaproszeni na otwarcie wystawy pt. „Galeria Jednego Dnia” do Muzeum Regionalnego.
Koncert Galowy XXXIII Imienin Pana Jana oficjalnie otworzyła Bogusława Jaworska Burmistrza Zwolenia.
Głos zabrał przedstawiciel z rodu rodziny Kochanowskich Prof. Marek Kochanowski z Sopotu. W dalszej części programu Koncertu Galowego wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia pod kierunkiem Piotra Bąbolewskiego dyrygenta oraz Sławomira Dobrasiewicza instruktora musztry paradnej, TRIO WOKALNE Domu Kultury w Zwoleniu w składzie: Marta Dobosz, Klaudia Światek i Martyna Pyciarz pod kierunkiem Piotra Markowskiego.
Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia i Jadwiga Siepietowska dyrektor MGBP wręczyły nagrody laureatom konkursu „Wiedzy o Janie Kochanowskim”, otrzymały je: Magdalena Małkiewicz, Agata Zagożdżon i Weronika Pawelec. Protokół z konkursu literackiego „Na fraszkę o statuetkę Jana Kochanowskiego” odczytał przewodniczący jury Adolf Krzemiński. I nagroda ufundowana przez Starostę Zwoleńskiego przyznana została Adamowi Wożyńskiemu z z Jawora, II nagroda ufundowana przez Burmistrza Zwolenia przyznana została Zofii Nowackiej Wilczek z Lublina, III nagrodę ufundowaną przez Bank Spółdzielczy w Zwoleniu przyznano Kamili Wosiak z Wrocławia, jury w składzie Adolf Krzemiński, Wacław Małek i Edyta Sulima przyznało również trzy wyróżnienia dla Bogusława Jop, Wacława Płonki i Moniki Marczuk. Drugą nagrodę przybyłej na uroczystość laureatce Zofii Nowackiej Wilczek z Lublina, wręczyła Pani Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia. Po czym inst. DK Krzysztof Małek zaprezentował nagrodzone fraszki.
Koncert Galowy IPJ połączony był z Ludowymi Kulturami Europejskimi na Ziemi Jana Kochanowskiego w ramach, których zaprezentowały się trzy zespoły ludowe: Zespół Pieśni i Tańca WISŁA z Płocka, ZPiT JAWOR Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina i ZPiT TANEW z Biłgoraja. Na estradzie zaprezentowali się również artyści sceny polskiej Kabaret ELITA, który mogliśmy gościć dzięki Bankowi Spółdzielczemu w Zwoleniu. Gwiazdą wieczoru był zespół TERCET EGZOTYCZNY z entuzjastycznie przyjmowaną wokalistką Izabelą Skrybant – Dziewiątkowską. Zespół ten uświetnił XXXIII „Imieniny Pana Jana” co zawdzięczamy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Serca młodzieży podbił koncert zespołu ALMADEN, który zakończył obchody „Imienin”. Organizatorem uroczystości kościelnych była Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. Głównym organizatorem XXXIII „Imienin Pana Jana” był Burmistrz Zwolenia a realizatorem Dom Kultury w Zwoleniu.
Dom Kultury w Zwoleniu realizator wydarzenia informuje, że Agencja Koncertowa EWAK Ewa Kozłowska z siedzibą w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 161/25 wywiązała się należycie z zawartej umowy na organizację koncertu Zespołu TERCET EGZOTYCZNY, zapewniła również na wysokim poziomie obsługę techniczną tj. nagłośnienie i oświetlenie.

Skip to content