Święto Polskiej Niezapominajki

Święto Niezapominajki
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu na Święcie Niezapominajki w Jedlni Letnisku.
W niedzielę 20 maja 2012 roku w Ośrodku Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisku obchodzono DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI. Uroczystość ta organizowana jest już od 11 lat i ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska oraz edukowanie młodego pokolenia.
W ramach współpracy z Nadleśnictwem Zwoleń, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu otrzymała zaproszenie do udziału w tej imprezie. Uczniowie z klas: 4a, 5a integracyjnej, 5c, 6b i 6c wraz z opiekunami wzięli czynny udział w obchodach Święta Niezapominajki. Dzieci mogły obejrzeć interesujące wystawy, przedstawienia teatralne przygotowane przez różne szkoły i placówki. Każdy mógł spróbować gorącej grochówki lub upiec kiełbaskę przy ognisku.
Młodzi aktorzy z naszej szkoły wystąpili w dwóch inscenizacjach promujących zdrowie i ochronę środowiska; jedno nosiło tytuł: „Zdrowie a uroda”, drugie zaś „Szanujmy Ziemię”.
Atrakcją dla uczestników uroczystości był pokaz musztry paradnej przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Miasta Zwolenia, którą prowadzą Piotr Bobolewski i Sławomir Dobrasiewicz.
Gromkie brawa ze strony publiczności były wyrazem podziękowań i zadowolenia.
Program uroczystości był bardzo bogaty i ciekawy. Każdy z uczestników mógł wybrać coś dla siebie. Uczniowie PSP jak i członkowie orkiestry nie tylko podziwiali wystawy, pokazy taneczne, ale również brali udział w wielu zabawach. Wśród znakomitych gości w wydarzeniu uczestniczyli również Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia i Włodzimierz Kabus – Z-ca Burmistrza.
Z pewnością wszystkim uczestnikom Święta na długo w pamięci pozostanie piękna polska tradycja obdarowywania bliskich osób skromnymi ale pięknymi kwiatuszkami – NIEZAPOMINAJKAMI.

Skip to content