II Czarnoleska Biesiada Bezalkoholowa

„Służymy poczciwej sławie …..”
W dniu 19.05.2012 w Czarnolesie trzy zaprzyjaźnione kluby abstynentów z Kozienic, Pionek i Zwolenia z powodzeniem zorganizowały już drugą Czarnoleską Biesiadę Bezalkoholową. Imprezę otworzył pokaz musztry paradnej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia przygotowany przez Pana Sławomira Dobrasiewicza. Nastepnie na murawach obiektu z ogromnym ale jak że przyjemnym, dla niektórych warkotem wjechała kawalkada potężnych motocykli. Ponad 30 stalowych rumaków przybyło z całej Polski.
Na scenie amfiteatru swój program zaprezentowali między innymi: Trio wokalne z Domu Kultury w Zwoleniu, Dziecięcy zespół taneczny ”Kik” z Pionek oraz zespół D&A – Beats ze Zwolenia. Zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych, wśród nich Bogusława Jaworka Burmistrz Zwolenia, Marek Janeczek Burmistrz Pionek, Z-ca przewodniczącego Rady Miasta Pionek Pan Myśliwec, Waldemar Urbański Starosta Zwoleński, Arkadiusz Sulima v-ce Starosta, Anna Wieczerzyńska Dyrektor Domu Kultury oraz Elżbieta Nowakowska Dyrektor Muzeum Regionalnego. W swych wystąpieniach skierowali sporo ciepłych słów pod adresem organizatorów Biesiady bezalkoholowej w Czarnolesie, jak również deklarowali swa pomoc w podobnych inicjatywach, które mają na celu krzewienie trzeźwego stylu życia. Do późnych godziny wieczornych trwało wspólne grillowanie połączone z zabawą taneczną.

Skip to content