III Wystawa TZZ

29 kwietnia w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury w Zwoleniu otwarta została III wystawa Twórców Ziemi Zwoleńskiej. W wystawie uczestniczy 20 twórców naszego regionu, prezentując 60 prac, głównie w techni¬kach: rysunku, malarstwa i grafiki. Autorzy najczęściej przedstawiają pejzaż, kwiaty, architektu¬rę i portret. Obok autorów, którzy wystawiali swoje prace już w latach osiemdziesiątych: Żak Te¬resa, Mazur Jerzy, Gołdzińska Ewa, Gołdziński Waldemar, Matyja Grzegorz, Oko Jan, Pogorzelska – Wojtaszek Renata prezentują swoje prace przedstawicielki młodszego pokolenia: Gołdzińska Anna, Jaworska – Kowalska Edyta i Jaworska Renata, które mają już duże osiągnięcia oraz bogaty warsz¬tat i zdobytą wiedzę na uczelniach plastycznych, uczestniczyły w wystawach indywidualnych i zbioro¬wych w kraju i za granicą. Swój warsztat plastyczny prezentuje również grupa malarska Uniwersyte¬tu Trzeciego Wieku, autorzy ciekawych akwarel i malarstwa olejnego: Biskupski Andrzej, Chróst Kry¬styna, Grzybowska Krystyna, Kutyła Wiesława, Libiszowska Barbara, Markiewicz Alicja, Moskwa Anna i Wróbel Henryk. Poprzednie wystawy twórców stały się inspiracją dla innych. Po raz pierwszy w wystawie bierze udział Frankiewicz Andrzej i najmłodszy uczestnik – Potrząsaj Dawid, uczeń szkoły średniej.
Komisarz wystawy – Waldemar Gołdziński

Skip to content