Wieczór autorski A. Szarego

22 marca w czwartek w sali widowiskowej Domu Kultury w Zwoleniu odbył się wykład poświęcony gatunkom literackim pt „Moja genologia” – ADRIANA SZAREGO.
Adrian Szary – POETA ale nie tylko poeta, jest pedagogiem z zamiłowania polonistą z „Kochanowskiego,” członkiem Radomskiego Towarzystwa Naukowego, instruktorem warsztatów literackich w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży – „Arka”, inicjatorem Regionalnych Konkursów Literackich dla dzieci i młodzieży.
W tym roku mija 15 lat pracy twórczej . Pisze wiersze, bajki, teksty piosenek…
16 marca w klubie Środowisk Twórczych „Łaźnia” w Radomiu odbył się niezwykły jubileuszowy wieczór poetycki – Benefis – podczas, którego promowany był również najnowszy tomik poezji „Abecedarium”, zawierający wybór wierszy Adriana Szarego z lat 1997-2012. Okładkę książki wykonała artystka Edyta Jaworska – Kowalska, związana z ziemią zwoleńską.
Adrian Szary jest również laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O dzban czarnoleskiego miodu”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego RENESANS. Konkurs odbywa się w ramach obchodów Dni Jana Kochanowskiego. Nagrody są wręczane laureatom podczas Sobótek Czarnoleskich. W 2009 roku wiersz pt. ZUZANNA zdobył III nagrodę, którą ufundowała Pani Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, a w ubiegłym roku wiersz pt. FACEBOOK. ROK 2012 również zdobył III miejsce.
Na spotkaniu literackim Pani Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia zaprezentowała nagrodzone wiersze poety. W podziękowaniu za cenny wykład Pani Burmistrz wręczyła Adrianowi Szaremu statuetkę Jana Kochanowskiego symbol naszej ziemi zwoleńskiej. Gratulacje z okazji 15-lecia pracy twórczej złożyła Natalia Anna Wieczerzyńska Dyrektor Domu Kultury i Barbara Biskupska Prezes ZUTW
W spotkaniu literackim uczestniczyli słuchacze ZUTW i goście zaproszeni.

Tuż przed wykładem w sali-świetlicy Domu Kultury otwarta została wystawa świątecznych ozdób grupy rękodzieła artystycznego Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z możliwością zakupu.

Skip to content