Narodziny Naszego Miasta

 Zobacz film

20 lutego 2012 roku odbyły się w Zwoleniu uroczystości związane z 587 rocznicą nadania praw miejskich.
Urodzinowe spotkanie odbyło się w sali kina „ŚWIT, które tradycyjnie już rozpoczął zagrany przez sekcję trąbek hejnał Zwolenia. Włodarz Miasta – Bogusława Jaworska powitała przybyłych gości słowami: „ … Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym spotkaniu związanym z 587 rocznicą nadania praw miejskich naszemu miastu.
20 lutego 1425 roku król Władysław Jagiełło przekazał akt nadania praw miejskich swojemu łożniczemu Janowi Cielątko.
Bardzo ładnie ukazuje ten moment alegoria na polichromii z 1948 roku wg prof. Gedliczki z Krakowa, usytuowana na ścianie południowej Kaplicy Owadowskiej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.
Drodzy Państwo, każdy jubileusz skłania do refleksji.
Burzliwe dzieje miasta Zwolenia sprawiły, iż niewiele zachowało się źródeł bezpośrednio odzwierciedlających jego przeszłość. Częste wojny, przemarsze wojsk oraz ich następstwa w postaci rabunków i pożarów przyczyniły się w głównej mierze do strat w tym względzie.
Odebranie Zwoleniowi praw miejskich w 1869 roku również przyczyniło się do zubożenia zasobów źródłowych.
W 1925 roku po odzyskaniu praw miejskich dokonały się drugie narodziny Zwolenia, a daty obu narodzin dzieliło równe 500 lat.
Winniśmy być dumni z tego, że historia nasza sięga średniowiecza. Miasto odgrywało nie tylko ważną rolę w handlu lokalnym i krajowym ale również w życiu politycznym kraju, miało swoich wójtów i królewskich starostów. Zwoleń ma swoje miejsce w kulturze polskiej – jako ziemia Poety Jana Kochanowskiego. Mieszkańcy zapisali piękną kartę w okresie powstań narodowych XIX wieku, a w czasie II wojny światowej toczyli walkę na wszystkich polach, płacąc za nią szczególnie wysoką cenę, cenę krwi swoich najlepszych synów. Pamiętamy o bohaterstwie naszych przodków, organizujemy uroczystości patriotyczne z udziałem dzieci i młodzieży, pamiętamy o ważnych rocznicach czego przykładem jest dzisiejsze spotkanie z okazji 587 rocznicy nadania praw miejskich naszemu Miastu.
Od lat spotykamy się w dniu 20 lutego, aby uczcić ten wyjątkowy dla mieszkańców dzień – Narodziny Naszego Miasta – Miasta o bardzo bogatej historii, która jest naszą chlubą i dumą. Tą historię – tworzymy na co dzień swoją postawą, dokonaniami, których mamy wiele. A swoim zaangażowaniem, wzajemnym szacunkiem i sympatią do tego co nas otacza – tworzymy historię dla przyszłych pokoleń.
Rada Miejska zabezpieczyła w budżecie tego roku – co mnie bardzo cieszy, a z pewnością wzbudzi zadowolenie Państwa – środki finansowe na budowę Ratusza. Nowy i przebudowany obiekt w centrum naszego miasta z pewnością poprawi estetykę otoczenia odnowionego parku z którego spogląda duma naszego miasta – wielki poeta doby renesansu – Jan Kochanowski.
W tym szczególnym dniu życzę Państwu dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, aby nam wszystkim żyło się lepiej.”
Następnie odczytała protokół Kapituły przyznającej Medale „Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej”. W tym roku to wybitne wyróżnienie otrzymali: ks. Marcin Zarzycki, Henryk Dygas, Henryk Fałek i Krzysztof Zaborski. Uroczystego wręczenia Medali dokonała Pani Burmistrz i Józef Dubil Przewodniczący Rady Miejskiej.
W części oficjalnej zagrała tradycyjnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia, a w części artystycznej program pt. „Urodzinowe życzenia dla miasta Zwolenia” zaprezentowały: Grupa artystyczna ZWOLENIACY Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i najmłodsi mieszkańcy Zwolenia – przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu. Program ten wzbudził wielkie uznanie widzów, którzy gromko klaskali a w podziękowaniu od władz miasta panie: Małgorzata Krok dyr. Publicznego Przedszkola Nr 1 i Barbara Biskupska prezes ZUTW odpowiedzialne za przygotowanie programu otrzymały kwiaty. Na zakończenie urodzinowego spotkania wjechał tort z herbem miasta. Tortem Pani Burmistrz poczęstowała zaproszonych gości.

Skip to content