Wystawy w Domu Kultury

Zakończyła się IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Foto-Lato 2011 organizowanego przez Dom Kultury w Zwoleniu. Wpłynęło ponad 100 prac od 21 autorów. Komisja składająca się z artystów fotografików Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP zakwalifikowała do konkursu prace 18 autorów, prace 3 autorów zostały odrzucone ponieważ nie spełniały kryteriów zawartych w regulaminie. Do nagród i wyróżnień nominowano 31 prac. W kategorii wiekowej do 18 lat komisja przyznała I nagrodę Edycie Szewczyk ze Zwolenia. Przyznane zostały także 2 wyróżnienia: Karolinie Mazur z Lasu Szlacheckiego koło Przyłęka i Darii Wziątek ze Zwolenia. Dyplom honorowy w tej kategorii otrzymała Aneta Tkaczyk z Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu. W kategorii wiekowej powyżej 18 lat komisja przyznała I nagrodę pani Ewie Gołdzińskiej ze Zwolenia, a wyróżnienia otrzymali: s. Noemi Zasada z Warszawy i pan Przemysław Pomarański ze Zwolenia. Dyplom honorowy otrzymał pan Piotr Kutkowski ze Zwolenia. Wśród prac konkursowych dominowały motywy krajobrazu, pojawił się portret w plenerze, mniej było natomiast makrofotografii. W konkursie z roku na rok bierze udział coraz więcej osób z regionu zwoleńskiego, co świadczy o wzroście zainteresowań fotografią na naszym terenie, szczególnie wśród młodzieży. Otwarcie wystawy odbyło się 23.X.2011 w Małej Galerii Domu Kultury. Wystawę można oglądać do końca bieżącego roku.


23.X.2011 r. odbyło się także otwarcie wystawy fotograficznej „JEST” Barbary Polakowskiej z Radomia. Po powitaniu gości i autorki prac przez dyrektor DK p. Annę Wieczerzyńską wystawę otworzyła burmistrz miasta Zwolenia p. Bogusława Jaworska. Sylwetkę twórcy przedstawił prezes oddziału regionu Radomskiego Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP p. Edward Kruk.
Barbara Polakowska, fotograf – fotoreporter – dokumentalista, członek rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP w Warszawie, wiceprezes Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od wielu lat związana zawodowo z Muzeum Wsi Radomskiej. Fotografuje przemijający pejzaż wiejski, architekturę, człowieka. Jest autorką albumu „Radomskie – szlakiem zabytków” (1996). Jej prace znajdują się w licznych katalogach i wydawnictwach reklamowych. Prezentowała fotografie na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, wśród których należy wymienić:
„Dziewczyna z okładki” – Radom 1990; „Cudze chwalicie” – Kozienice 1997; „Zasypie wszystko, zawieje” – Radom 2008; „Oko w oko z przyjemnością” – Radom 2010.
Barbara Polakowska otrzymała w 1997 roku Nagrodę Wojewody Radomskiego w dziedzinie kultury i sztuki, a także wiele nagród w konkursach fotograficznych, m.in. I nagrodę w konkursie „Pejzaż Ziemi rodzinnej Jana Kochanowskiego w fotografii” – Zwoleń 1984.
Wystawa fotografii „Jest” prezentowana była w tym roku w Radomiu z okazji trzydziestolecia pracy twórczej autorki.
W Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury w Zwoleniu wystawę tą można obejrzeć do końca listopada br.

Skip to content