Pielgrzymi Szlak

24 września Plac Kochanowskiego wypełnił się rozśpiewanymi zespołami , które przyjechały do Zwolenia z Diecezji Radomskiej , aby uczestniczyć w XIII Prezentacjach Pieśni Pielgrzymkowej „Na Pielgrzymi Szlaku” Zwoleń 2011 Anna Wieczerzyńska – dyrektor Domu Kultury przywitała gości zaproszonych i uczestników życząc radości ze wspólnego śpiewania.
Uroczystego otwarcia Prezentacji dokonali Bogusława Jaworska – burmistrz Zwolenia i ksiądz Bernard Kasprzycki – proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. W komisji oceniającej zasiedli:
Ksiądz Dariusz Sałek – moderator muzyczny Diecezji Radomskiej – przewodniczący Anna Chołuj – nauczyciel Społecznego Ogniska Muzycznego w Zwoleniu
Włodzimierz Kabus – zastępca Burmistrza Zwolenia i przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ewa Bulzacka instruktor DK rozpoczęła część konkursową i poprowadziła prezentację zespołów. Jury zwracało szczególną uwagę na dobór repertuaru, oryginalność wykonania i ogólny wyraz artystyczny. Regulamin obejmował dwie kategorie uczestników – do 16 lat i powyżej 16 roku życia Po wysłuchaniu 8 zespołów w dwóch kategoriach wiekowych prezentujących pieśni pielgrzymkowe komisja przyznała nagrody i wyróżnienia:
I NAGRODĘ w I kategorii – 700 zł otrzymał zespół Moc i Potęga z Parafii p.w. Świętego Jana Nepomucena z Przysuchy ufundowaną przez księdza kanonika Bernarda Kasprzyckiego proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu ,
II NAGRODĘ w I kategorii – 500 zł Schola z Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Kazanowie Koneckim ufundowaną przez Lucynę Wisniewską – Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Radomiu WYRÓŻNIENIA w I Kategorii po 200 zł otrzymali
1. Drużyna Maryi –z Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach, ufundowane przez Waldemara Urbańskiego Starostę Zwoleńskiego
2. Schola z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, fundator
Ksiądz kanonik Bernard Kasprzycki – proboszcz
I NAGRODĘ w II kategorii – 700 zł komisja przyznała zespołowi B 16 z Parafii Świętego Andrzeja w Suchedniowie ufundowaną przez Burmistrza Zwolenia – Bogusławę Jaworską
II NAGRODĘ w II kategorii zdobyło Trio Wokalne z Domu Kultury w Zwoleniu w wysokości 500 zł ufundowaną przez Burmistrza Zwolenia – Bogusławę Jaworską
Dwa WYRÓŻNIENIA po 200 zł przypadły dla:
1. Zespołu Quo Vadis – 23 ze Zwolenia – fundator Marek Kwapisiewicz – Ośrodek Szkolenia Kierowców w Zwoleniu
2. Zespołu Apoikia ze Zwolenia fundatorzy 100 zł – Starosta Zwoleński – Waldemar Urbański 100 zł – Marek Kwapisiewicz Ośrodek Szkolenia Kierowców w Zwoleniu

Po przesłuchaniach w roli gwiazdy wystąpiła 50 osobowa schola „Jezusowe Promyki” z Ksawerowa, która swoimi pieśniami rozbawiła zgromadzoną publiczność. Pani Burmistrz i Ksiądz Kanonik wręczyli dzieciom, siostrze Etienie i księdzu Jackowi Syjud – opiekunom, upominki ze Zwolenia.
Po koncercie przewodniczący jury – ksiądz Dariusz Sałek – moderator muzyczny Diecezji Radomskiej ogłosił wyniki konkursu a fundatorzy nagród wręczyli laureatom
nagrody finansowe , dyplomy i podziękowania.
W tym roku prezentacje honorowym patronem objęli: ksiądz Henryk Tomasik- Biskup Radomski, Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia i ksiądz kanonik Bernard Kasprzycki – proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Natomiast patronat medialny sprawowali: Radio Plus Radom, Ave Gość Radomski i Credo Zwoleń.
Atrakcją tegorocznego przeglądu była możliwość wejścia do krypty Jana Kochanowskiego w tutejszym kościele, która została odrestaurowana i niedawno udostępniona zwiedzającym.
Kluczowym sponsorem Pielgrzymiego Szlaku jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu, która wspiera finansowo od lat Zwoleńskie Prezentacje Pieśni Pielgrzymkowej. Gospodarzem i głównym organizatorem jest Dom Kultury w Zwoleniu.
Organizatorzy z satysfakcją mogą powiedzieć , że spotkania te tworzą specyficzny klimat i atmosferę. Przy wspaniałej pogodzie w rytmie piosenki „Idziemy na Syjon”, której słowa pozwalały na dośpiewanie tekstu po swojemu zakończyły się XIII Prezentacje Pieśni Pielgrzymkowej.

Skip to content