XVI Przegląd Dorobku Artystycznego Klubów Seniora.

W niedzielę, 10 lipca 2011 roku w wypełnionej sali kina Świt w Zwoleniu, Bogusława Jaworska- Burmistrz Zwolenia i Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, powitali gości i uczestników oraz dokonali uroczystego otwarcia XVI Przeglądu Dorobku Artystycznego Klubów Seniora Ziemi Radomskiej.

Prowadzący koncert – Krzysztof Małek zapowiadając występujące zespoły omawiał ich historię powstania, osiągnięcia oraz repertuar z jakim przyjechali do Zwolenia. Jako pierwsi zaprezentowali się Seniorzy z klubu „Pogodna Jesień” ze Zwolenia, którego przewodniczącym jest pan Stanisław Winiarek.

W dalszej kolejności swój dorobek artystyczny przedstawili: Klub Seniora „Sycyna”, Klub Seniora „Wrzos” z Garbatki Letnisko, Klub Seniora „Złotego Wieku” z Warki, Klub Seniora „Barwy życia” z Pionek pod kierunkiem Andrzeja Szczepańskiego, Klub Seniora „Złota Jesień” z Kozienic, Klub Seniora „Sobótka” z Czarnolasu, Klub Seniora „Relaks” z Kozienic oraz Chór Seniora działający pod kierunkiem pani Joanny Tęczy przy Domu Kultury w Zwoleniu.

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy od organizatorów oraz nagrody ufundowane przez samorządy , które reprezentowały.

Dzięki ofiarności sponsorów wszyscy uczestnicy przeglądu zostali zaproszeni na poczęstunek do Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu , a sponsorami byli : Teresa i Marian Biczowie z Zakładu Obrotu Rolnego, Tomasz Makuch , Krzysztof Hydziński – właściciele piekarni, Krzysztof Krawiec- Zakład Mechaniki Pojazdowej w Paciorkowej Woli, Tadeusz Kęska – Zakład Wózków Widłowych w Zwoleniu oraz Robert Pogorzelski – Agro Plon uroczystość.

Skip to content