Niedziela na Staropuławskiej

W dniu 22 maja w Zwoleniu odbył się festyn pod nazwą „Niedziela na Staropuławskiej”

Organizatorem zabawy był Dom Kultury w Zwoleniu, scenariusz przygotował Michał Tęcza.

Zastępca burmistrza Zwolenia Włodzimierz Kabus przywitał i zaprosił do wspólnej zabawy społeczność ulicy miasta i przyjezdnych Gości, Wyraził nadzieję, że to wydarzenie wpisze się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych Zwolenia.

Historię Ulicy Staropuławskiej przedstawił Krzysztof Małek:

Ulica Staropuławska w Zwoleniu

Według lustracji z 1567 roku ulica ta istniała pod nazwą Szewskiej. Na planie sytuacyjnym miasta Zwolenia z 1820 roku wykonanym przez Ignacego Ebertowskiego – Inżyniera Województwa Sandomierskiego istniała pod nazwą ulicy Krakowskiej. Dalej w 1876 roku na Planie Siedzib i ogrodów Posady Zwoleń Guberni Radomskiej, w Powiecie Kozienickim opracowanym przez B. Grochowickiego istniała jako ulica Puławska. W 1940 roku na planie miasta Zwolenia przed scaleniem ulica istnieje jako Storo-Puławska. Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów źródłowych należy przyjąć, że ulica nazywana jako Staro Puławska po odzyskaniu (utraconych w 1869) praw miejskich czyli po 1925 roku. Natomiast w publikacji Z. Lesista „O Żydach Zwoleńskich i nie tylko” z 1990 roku autor w wykazie – „Zestawienie rodzin żydowskich zamieszkałych w Zwoleniu w 1940 roku” wymienił ulicę Staro Puławską. Według Planu Osiedli Miejskich w mieście Zwoleń pow. Zwoleński, woj. Kieleckie, pomiaru na gruncie dokonał wg południka magnetycznego w 1942 roku oraz plan sporządził w 1955 roku mierniczy – Prezes WRN Edward Kukiełka – Kielce istnieje ulica Staropuławska. Na ulicy tej zamieszkiwali do czasów II wojny światowej obok Polaków Żydzi, funkcjonowała tam w latach powojennych Poczta Polska, sklep żelazny, zakłady krawieckie.

W zabawie udział wzięły następujące zespoły, soliści i instrumentaliści:

Zespół Folklorystyczny Gotardowie i Grupa Folklorystyczno Rytmiczna pod kierunkiem Joanny Tęczy, zespół „Na 5” opiekun Michał Tęcza, soliści Daria Wątorska, Ola Ciesielska, Wiktoria Ajzenberg, Nikol Wieczerzyńska, Adam Suwała przygotowani przez Roberta Kusio,Kapela Ludowa z Wieniawy, Kapela Zdzisława Kwapińskiego, instrumentaliści: Adam Mazurkiewicz, Zbigniew Król i Marek Winiarek oraz dzieci z Grupy Plastycznej, których opiekunem jest Waldemar Gołdziński. Odbywały się również konkursy plastyczne podczas których prace powstawały na sztalugach i malunki na ulicy . Ludowa muzyka porywała pary do tańca a stół wiejski zachęcał do degustacji przygotowanych potraw. Klimat spotkania nawiązywał do dawnych odległych czasów, atmosfera była doskonała. Anna Wieczerzyńska dyr. Domu Kultury podziękowała mieszkańcom ulicy za gościnność i zaufanie pomysłowi.

Skip to content