Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę”

W dniu 30 kwietnia 2011 roku, w Domu Kultury w Zwoleniu odbyły się Eliminacje Rejonowe 53. Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę”. Dom Kultury gościł tę imprezę już po raz siódmy. Organizatorami Eliminacji Turnieju byli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie i Regionalne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Starosta Zwoleński i Radomski, Burmistrz Zwolenia, Dom Kultury w Zwoleniu oraz urzędy miast i gmin regionu radomskiego.

W tym roku ostatecznie do Eliminacji Rejonowych zgłosiło się cztery drużyny w tym jedna reprezentowała Zwoleń. Całość imprezy otworzył oraz gości powitał pan Włodzimierz Bojarski – Zastępca Przewodniczącego Mazowieckiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Gości przywitała Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, która przekazała życzenia spokojnej gry oraz zwycięstwa. Następnie sędzia główny turnieju – Robert Brzozowski – opiekun Klubu Szachowego „Hetman” z Domu Kultury w Zwoleniu przybliżył wszystkim regulamin Turnieju, którego celem jest popularyzacja „królewskiej gry” w środowisku wsi i małych miast, wyłonienie reprezentacji do turnieju wojewódzkiego oraz przybliżenie uczestnikom walorów ziemi zwoleńskiej. Po ustaleniu systemu rozgrywek oraz tempa gry nastąpiło losowanie szachownic. Drużyny zasiadły do gry, która trwała ponad trzy godziny.

Drużynowo wyniki gier przedstawiają się następująco:

I miejsce – drużyna LZS w Parznicach

II miejsce – drużyna z Przysuchy

III miejsce – drużyna z Mogielnicy

IV miejsce – drużyna z DK w Zwoleniu

Do finału wojewódzkiego turnieju zakwalifikowała się drużyna LZS w Parznicach.

W indywidualnej klasyfikacji – złoty, srebrny i brązowy medal na poszczególnych szachownicach zdobyli:

I szachownica – Kacper Posuniak – Parznice, Karol Skupień -Zwoleń, Kazimierz Michalski- Przysucha.

II szachownica – Mateusz Pyszczek – Parznice, Jacek Sygnowski – Przysucha, Edward Ciucias – Zwoleń.

III szachownica – Adam Sygnowski – Przysucha, Maciej Pyszczek – Parznice, Jan Sadowski – Mogielnica.

IV szachownica – Weronika Posuniak – Parznice, Agata Felczak-Sadowska – Mogielnica, Agnieszka Michalska- Przysucha.

Puchary, medale, nagrody i dyplomy wręczali: Włodzimierz Bojarski– z-ca Przewodniczącego Mazowieckiego Zrzeszenia LZS, Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, Henryk Chołuj – przedstawiciel Starostwa Zwoleńskiego, Natalia Anna Wieczerzyńska – Dyrektor DK, Robert Brzozowski i Wacław Kuś, który każdemu uczestnikowi przekazał lokalne czasopismo – Głos Zwoleński.

Każda drużyna otrzymała torbę z materiałami promującymi nasze miasto, wydawnictwami i gadżetami przekazanymi przez Burmistrz Zwolenia – Bogusławę Jaworską i Starostę Zwoleńskiego – Waldemara Urbańskiego. Pani Burmistrz ufundowała również dla każdej drużyny komplet szachów. Na koniec Włodzimierz Bojarski podziękował gospodarzom miasta i placówki za wpisanie rozgrywek turniejowych do lokalnego kalendarza imprez.. Wszyscy zapowiedzieli swoją wizytę w Zwoleniu za rok na 54. Turnieju „Złota Wieża”.

Krzysztof Małek

Skip to content