Fesiwal teatrów obrzędowych

Z udziałem 5 grup z powiatu zwoleńskiego, w piątek 6 maja w Domu Kultury w Zwoleniu odbyły się eliminacje rejonowe Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych.

Uczestniczyły w nich zespoły: „Sobótka” z Czarnolasu pod kierunkiem Stanisławy Baran, „Łaguszowianki” z Łaguszowa (na zdj.) prowadzone przez Krystynę Krajewską, Zespół Obrzędowy ze Strykowic Górnych, którym opiekuje się Wanda Krawiec, „Grabowianki” z Grabowa kierowane przez Natalię Przepiórkę i Zespół Folklorystyczny „Gotardowie” z Domu Kultury w Zwoleniu pod kierunkiem Joanny Tęczy, która jest instruktorką folkloru w zwoleńskim domu kultury.
Występy oceniało jury w składzie: aktorka Joanna Cichoń, muzyk Joanna Tucholska, etnograf i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Baraniuk oraz aktor, reżyser i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego Wiesław Rudzki.

Po obejrzeniu wszystkich prezentacji członkowie komisji nie ukrywali, że poziom artystyczny był bardzo wysoki i będą mieć poważne problemy z wydaniem werdyktu. Ostateczną ocenę poznamy dopiero po zakończeniu wszystkich eliminacji w całym województwie mazowieckim. Rozpoczęły się one już w styczniu i potrwają do końca sierpnia.

Jury podkreślało także, że powiat zwoleński od lat jest prawdziwą kopalnią tradycji ludowych tego regionu, kultywowanych m.in. przez teatry obrzędowe.
Organizatorem 8 już edycji festiwalu jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
W tym roku imprezie nadano imię zmarłego w kwietniu 2010 roku członka jury Wojciecha Siemiona, który w 2007 roku był członkiem jury zwoleńskich eliminacji. W tym samym 2007 roku Zespół Folklorystyczny „Gotardowie” z Domu Kultury w Zwoleniu został laureatem festiwalu i prezentował się w Warszawskich Łazienkach. Nagrodę główną wręczał wówczas Wojciech Siemion.

Gośćmi piątkowego przeglądu byli: Adolf Krzemiński – folklorysta, przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu i opiekun merytoryczny wszystkich zespołów, Elżbieta Nowakowska – dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu i Henryk Chołuj, który reprezentował starostę zwoleńskiego Waldemara Urbańskiego. W imieniu burmistrza Zwolenia Bogusławy Jaworskiej dyplomy dla uczestników festiwalu oraz pamiątki ze Zwolenia dla jurorów, wręczał sekretarz gminy Jan Nowakowski.

Skip to content