X Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej i Turystycznej

Dnia 19 maja 2011 roku odbył się „X Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej i Turystycznej”.

Prezentacje rozpoczęły Elżbieta Wargacka dyrektor PSP Zwoleń im. Władysława Jagiełły i Natalia Anna Wieczerzyńskadyr. Domu Kultury w Zwoleniu

Oficjalnego otwarcia dokonali:

-zastępca burmistrza Włodzimierz Kabus

-wicestarosta Arkadiusz Sulima

W festiwalu wystąpiło ponad 40 zespołów i solistów.

Uczestników oceniało jury w składzie:

-ks. Dariusz Sałek Diecezjalny Moderator Muzyczny

-Ewa Bulzacka instruktor teatru Domu Kultury w Zwoleniu

-Anna Choluj nauczyciel muzyki Społecznego Ogniska Muzycznego w Zwoleniu

Organizatorami byli:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagieły

Panie nauczycielki:

Urszula Bronisz nauczyciel muzyki

Dorota Chołuj Borowiecka

Joanna Mikulska

i Dom Kultury w Zwoleniu

Całość prowadził Krzysztof Małekinst. Domu Kultury

Nagłośnienie Robert Kusio

Sponsorami nagród byli:

Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia

Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwolenia

Pan Marian Karolik – Wójt Gminy Kazanów

Pan Marian Kuś – Wójt Gminy Przyłęk

Pan Andrzej Wolszczak– Wójt Gminy Tczów Pan Stanisław Pająk – Wójt Gminy Policzna

Pani Irena Maciaszek – sklep „Jutrzenka”

Pan Tomasz Makuch – piekarnia „Dom Chleba”

Pan Marian Bicz – Zakład Obrotu Rolnego

Pan Wacław Kuś – przewodniczący TMMZ im. Jana Kochanowskiego

Zespoły Domu kultury zdobyły następujące miejsca

Trio Wokalne Domu Kultury – I miejsce w kategorii powyżej 16 lat

Solistka Marta Dobosz – I miejsce w kategorii powyżej 16 lat

Przygotowane przez Piotra Markowskiego

Skip to content