Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

GALERIA

19 marca 2010 roku w zwolenskim Domu Kultury odbyły się eliminacje powiatowe 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 27 Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 33 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

Poniżej zamieszczamy protokół komisji konkursowej.

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI POWIATOWYCH

55. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

27. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ORAZ

33. KONKURSU RECYTATORSKIEGO „WARSZAWSKA SYRENKA”

ZWOLEŃ 19. 03. 2010 r.

W bieżącym roku w Eliminacjach Powiatowych w Zwoleniu dla gmin: Zwoleń, Tczów, Policzna i Przyłęk wystąpiło ogółem 107 recytatorów. Na poszczególne konkursy przypada:

¨ „ 27. Mały Konkurs Recytatorski i 33. Konkurs „Warszawska Syrenka” – 84 recytatorów z 3 przedszkoli, 13 szkół podstawowych, 6 gimnazjów i 7 placówek kultury.

¨ „ 55.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski” – 23 recytatorów (z 2 szkół ponadgimnazjalnych i 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych. W poszczególnych turniejach wystąpiło:

¨ Turniej recytatorski – 21 osób

¨ Turniej Poezji Śpiewanej – 1 osoba

¨ Turniej Teatrów Jednego Aktora” – 2 osoby

¨ Turniej „Wywiedzione ze słowa” – 1 osoba.

Komisja artystyczna w składzie:

1. Adolf KRZEMIŃSKI – Prezes Zarządu Okręgowego TKT w Radomiu – Przewodniczący Komisji

2. Marian POPIS – Wiceprezes Zarządu Okręgowego TKT w Radomiu

2. Stefan MENCZAK – Sekretarz Zarządu Okręgowego TKT w Radomiu

po ponad 7 – godzinnym przesłuchaniu recytatorów postanowiła wyróżnić i zakwalifikować na wyższe szczeble konkursu następujące osoby:

27. KONKURS „MAŁY”

I KATEGORIA – PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY „O”

Na Rejonowy Koncert Laureatów do Radomia zakwalifikowano:

¨ Patrycja NAPORA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej

¨ Pastrycja PAWŁOWSKA – Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu

Wyróżnienia otrzymali:

¨ Natalia WALASZCZYK – Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Zwoleniu

¨ Izabela WOLAK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych

¨ Monika ŻACZKIEWICZ – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie

II KATEGORIA – UCZNIOWIE KLAS I – IV

Na Rejonowy Koncert Laureatów do Radomia zakwalifikowano:

¨ Aleksandra PRZEPIÓRKA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

¨ Daria WĄTORSKA – Dom Kultury w Zwoleniu

¨ Iwona MIĘKUS – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnolesie

Wyróżnienia otrzymali:

¨ Damian GAJOWIAK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie

¨ Julia URBANEK– Biblioteka Publiczna w Jasieńcu Soleckim

¨ Daria BIELEC– Biblioteka Publiczna w Jasieńcu Soleckim

¨ Agata PIETRUSZKA – Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy PSP w Baryczy

¨ Weronika PRZEPIÓRKA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

¨ Daria CHOROŚ – Publiczna Szkoła Podstawowa w Tczowie

¨ Norbert KRAJEWSKI – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych

¨ Aleksandra WOLSZCZAK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Tczowie

III KATEGORIA – UCZNIOWIE KLAS V – VI

Na Rejonowy Koncert Laureatów do Radomia zakwalifikowano:

¨ Przemysław PAWLAK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych

¨ Marlena MAŁEK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej

¨ Kacper PROCKI – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

¨ Weronika MORYC – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczowoli

Wyróżnienia otrzymali:

¨ Paweł TKACZYK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych

¨ Bernadetta WIECZERZYŃSKA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

¨ Marlena KOWALCZYK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnolesie

¨ Martyna PAJĄCZKOWSKA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Policznie

IV KATEGORIA – UCZNIOWIE GIMNAZJÓW

Na Rejonowy Koncert Laureatów do Radomia zakwalifikowano:

¨ Kamil WROCHNA – Publiczne Gimnazjum w Strykowicach Górnych

¨ Magdalena IMAŃSKA – Publiczne Gimnazjum w Zwoleniu

¨ Karolina URBANEK – Publiczne Gimnazjum w Strykowicach Górnych

¨ Aleksandra RUSIN – Publiczne Gimnazjum w Zwoleniu

¨ Patrycja JĘDRA – Świetlica Gminna w Policznie

¨ Mateusz TKACZYK – Publiczne Gimnazjum w Tczowie

Wyróżnienia otrzymali:

¨ Justyna DUSIŃSKA – Publiczne Gimnazjum w Tczowie

¨ Dawid OCZKOWSKI – Publiczne Gimnazjum w Zwoleniu

¨ Weronika SIEKIERSKA – Publiczne Gimnazjum w Policznie

¨ Katarzyna KACZMARZYK – Publiczne Gimnazjum w Tczowie

¨ Karina KRAWIEC – Publiczne Gimnazjum w Strykowicach Górnych

¨ Patrycja SZEWCZYK – Publiczne Gimnazjum w Przyłęku

55. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

Do Eliminacji Rejonowych „Dużego” Konkursu Recytatorskiego w Radomiu zakwalifikowano:

Turniej Recytatorski

¨ Patryk MENDEL – Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu

¨ Ilona JAWORSKA – Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu

¨ Patrycja WIĄCEK – Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu

¨ Karolina FIJOŁEK – Liceu Ogólnokształcące w Zwoleniu

Turniej Poezji Śpiewanej

¨ Aneta ADAMIEC – Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu

Turniej Teatrów Jednego Aktora

¨ Sebastian JARZĄBEK – Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu

¨ Piotr KRAKOWIAK – Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu

Turniej „Wywiedzione ze słowa”

¨ Aleksandra KLIMOWICZ – Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu

Wyróżnienia otrzymali:

¨ Karolina MĘŻYK – Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu

¨ Anna STAŃCZYK – Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu

¨ Arkadiusz BARYŁKA – Warsztat Terapii Zajęciowej w Zielonce Starej

¨ Magdalena GOŁDA – Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu

¨ Piotr KOLAK – Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu

¨ Piotr BEDNARCZYK – Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu

Nagrody książkowe dla wyróżnionych i zakwalifikowanych ufundowało Starostwo Powiatowe w Zwoleniu .

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy pamiątkowe, a placówki reprezentowane – podziękowania. Pączki i soki owocowe dla recytatorów i opiekunów ufundował Dom Kultury w Zwoleniu.

Jury bardzo wysoko oceniło poziom prezentacji uczestników oraz duży wkład pracowników Domu Kultury w Zwoleniu w organizację i przebieg eliminacji w placówce.

Stwierdziło, że biorąc pod uwagę eliminacje w innych powiatach Rejonu Radomskiego w Eliminacjach Powiatowych w Zwoleniu uczestniczyła rekordowa ilość wykonawców.

Na tym protokół zakończono.

Skip to content