Gotardowie w Tarnogrodzie

GALERIA

Zespół Folklorystyczny „Gotardowie” oraz art Dziecięca Grupa Rytmiczno – Folklorystyczna działająca w Domu Kultury w Zwoleniu pod kierownictwem Joanny Tęczy instruktora folkloru uczestniczyli w XXXV Międzywojewódzkim Sejmiku Wieskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie (woj.lubelskie).

Zespół przedstawił Obrzędy andrzejkowe naszego regionu pod opieka merytoryczną Panów: Adolfa Krzemińskiego – folklorysty i Stefana Rosińskiego – etnografa.

Prezentacja zespołów z Różnych Regionów Polski odbywała się w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury 5 i 6 lutego br.

Obrzęd, ktory przedstawił nasz zespół spotkał się z uznaniem Dużym jurorów i sympatia widzów. Zaproszenie zespołu do udziału w wydarzeniu Tym Kulturalnym jest uznaniem Dużym i promocja dla naszego miasta.

Skip to content