TRADYCJE BOŻEGO NARODZENIA W ZWYCZAJACH

GALERIA

6 stycznia br. w Święto Trzech Króli w sali kina „Świt” w Zwoleniu odbyły się Tradycje Bożego Narodzenia w Zwyczajach i Wierzeniach Ludu.

W nastrój wieczoru wprowadziła wszystkich Nikol Wieczerzyńska świąteczną piosenką a Krzysztof Małek zaprezentował fragment „Chłopów” Władysława Reymonta obrazujący przygotowania mieszkańców wsi Lipce do wigilii i Świąt Bożego Narodzenia.

Zwyczaje związane z Wigilią i Bożym Narodzeniem przedstawił Zespół „Sobótka” z Czarnolasu. Wigilia odbywała się w domu Maciejów. Do suto zastawionego stołu potrawami wigilijnymi zasiedli domownicy, rodzina i sąsiedzi. Wszyscy tradycyjnie połamali się opłatkiem po czym smakowali przygotowanych dań wróżąc sobie i gospodarzom co przyniesie wszystkim Nowy Rok. Obecna na wieczerzy wdowa od trzydziestu lat opowiadała, że przy wyrabianiu ciasta zdjęła obrączkę z lewej dłoni a nakładając ją ponownie założyła na prawą, co oznacza rychłe zamążpójście. Gospodarze podawali do potrzymania gościom łom żelaza co oznacza, że będą mieć „żelazne zdrowie” przez cały rok. „Święte wieczory” przedstawił Zespół Śpiewaczy z Łaguszowa. Trwały one od Bożego Narodzenia do Trzech Króli na pamiątkę Narodzenia Pana Jezusa. W tym czasie nie można było pracować. Wieczorami kobiety spotykały się w swoim gronie i śpiewały kolędy oraz rozmawiały, często dochodzili do nich mężczyźni i wtedy tańczono bawiąc się do późnych godzin wieczornych. Święto Trzech Króli zaprezentowane zostało przez Zespół Gotardowie i Chór Seniora. Gospodyni wracając z kościoła, kredą znaczyła imiona królów na drzwiach a kadzidłem i znakiem krzyża święciła chałupę. W odwiedziny przyszły sąsiadki śpiewać kolędy i razem przyjmowały kolędników. Zwyczaj chodzenia z gwiazdą i po szczodrokach wykonała Dziecięca Grupa Rytmiczno – Folklorystyczna z DK. Kolędy i pastorałki wyśpiewały : Chór Parafialny z Janowca , Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Sycyny, Zespół Ludowy Grabowianki, Chór Seniora Pogodna Jesień ze Zwolenia i Dziecięca Grupa Wokalna z DK. Piękne kolędy zagrały również dzieci z grupy muzycznej DK. Wśród wykonywanych kolęd zabrzmiały m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „W żłobie leży” oraz „Cicha noc”. Noworoczne życzenia wszystkim obecnym w imieniu Bogusławy Jaworskiej Burmistrza Zwolenia przekazał z-ca Burmistrza – Włodzimierz Kabus, życząc, aby ciepła rodzinnego i wigilijnego stołu wystarczyło wszystkim na cały kolejny rok, radości, zdrowia oraz zrealizowania marzeń. Podziękował zespołom za kultywowanie tradycji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Scenografię przygotował Michał Tęcza a scenariusz Joanna Tęcza. Dziękując zespołom za całoroczną współpracę i przybyłym gościom: Adolfowi Krzemińskiemu folkloryście reprezentującemu Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego oraz Stefanowi Rosińskiemu etnografowi –. Anna Wieczerzynska dyr.DK zaprosiła na dalsze wspólne kolędowanie do Domu Kultury. Czas upłynął w miłej atmosferze wspólnego śpiewania kolęd przy akompaniamencie zintegrowanych muzyków.

Zespołom towarzyszyli Stanisław Pająk Wójt Gminy Policzna i Mateusz Sałbut Przewodniczący Rady Miasta Zwolenia.

Zwyczaje Bożego Narodzenia mają w naszym mieście już długą i bogatą tradycję.

Anna Wieczerzyńska

Skip to content