Wystawa „Pomniki Jana Pawła II”

GALERIA

16 października w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury w Zwoleniu odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej pt.”Pomniki Jana Pawła II w Polsce” autorstwa Magdaleny Błażewicz z Radomia. Organizatorzy wybrali ten szczególny dzień łącząc go z obchodami 31 Rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, najdłuższego pontyfikatu XX wieku.

O godzinie 12,00 otwarcie wystawy rozpoczęło się wspólną modlitwą Anioł Pański poprowadzoną przez księdza Marcina Zarzyckiego wikariusza z parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. Oficjalnego otwarcia dokonał w imieniu Bogusławy Jaworskiej Burmistrza Zwolenia, Jan Nowakowski Sekretarz Gminy, gratulując i dziękując Magdzie, wręczył wydawnictwa promujące nasze miasto. Z rąk Przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia autorka otrzymała album o Papieżu i wydawnictwo Głos Zwoleński. Wystawę zaaranżował Waldemar Gołdziński instr. DK, który omówił zagadnienia związane z techniką i tematyką prezentowanych prac. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, dyrektorzy instytucji kultury, oświaty , przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu oraz delegacja młodzieży z Ochotniczego Hufca Pracy w Zwoleniu wraz z opiekunami.

Anna Wieczerzyńska dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu, obecnym uczestnikom otwarcia, przybliżyła postać autorki wystawy wraz z jej dotychczasowymi osiągnięciami artystycznymi.

Magdalena Błażewicz urodziła się w 1993 r. Obecnie jest uczennicą III Liceum Ogólnokształcącego im. D. Czachowskiego w Radomiu. Największą satysfakcję daje jej fotografowanie znanych ludzi i miejsc, które odwiedziła. Bierze regularnie udział w konkursach fotograficznych i pomimo młodego wieku ma na tym polu wiele sukcesów, m. in.

– Wyróżnienia w konkursie fotograficznym „Foto –Lato”, organizowanym przez Dom Kultury w Zwoleniu

– Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Mazowieckiego za zestaw zdjęć „Zachód słońca w Augustowie”

– Wyróżnienie na II Ogólnopolskim Biennale Plastyczno –Fotograficznym Dzieci i Młodzieży, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu

– III miejsce w konkursie pn. „Drzewa”, organizowanym przez PSP 21 w Radomiu

– I miejsce w konkursie „Blaski i cienie przyrody na moim osiedlu” organizowanym przez PSP 21 w Radomiu

– I miejsce w konkursie „Radom –moja mała ojczyzna”

Zdjęcia autorki publikowane były w czasopiśmie „Promyk Jutrzenki”.

Łącząc pasję fotografowania z turystyką wykonała cykl zdjęć pomników Ojca Świętego w miejscach, do których udało jej się dotrzeć. Poprzez fotografię miejsc upamiętniających Jana Pawła II chce zachować pamięć o Wielkim Rodaku.

Jan Paweł II uwielbiany za życia pozostawił po sobie miłość wiernych i żywą pamięć. Dla Polaków największy autorytet, wzór do naśladowania. Ojciec Św. zawsze kierował się miłością do bliźniego, otwartością na ludzi i świat. Papież – pielgrzym odwiedził wiele krajów. Odbył łącznie ponad 100 zagranicznych podróży ale najczęściej odwiedzał Polskę bo aż 8 razy. Tam gdzie bywał pozostawiał po sobie żywy ślad. W naszym kraju w dużych miastach i małych miasteczkach wierni chcąc zachować Jego bliskość stawiali pomniki, i tak jeszcze za życia Ojca Św. powstało ich ok. 230 a obecnie liczba ta wzrosła na ponad 600, jest to świadectwo naszego przywiązania i wiecznej miłości.

Skip to content