Prezentacje Pieśni Pielgrzymkowej ZWOLEŃ 2009 i otwarcie

GALERIA

Zwoleński Dom Kultury kontynuuje tradycję konkursową pieśni pielgrzymkowej p.n. „Na Pielgrzymim Szlaku. Jest to spotkanie rozśpiewanej młodzieży, która interesuje się muzyką religijną. Treści i przesłanie tych pieśni wnoszą wiele wartości w życie każdego człowieka.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęliśmy w dniu 11 września 2009r. (piątek) o godz. 1630 na estradzie, usytuowanej w malowniczych ogrodach Domu Kultury i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej. Oficjalnego otwarcia Przeglądu dokonali: Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia i ksiądz Kanonik Bernard Kasprzycki Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. W tym roku zakwalifikowanych zostało osiem zespołów, które oceniała Komisja w składzie: Urszula Bronisz -nauczycielka muzyki PSP w Zwoleniu, Włodzimierz Kabus z-ca Burmistrza Zwolenia, Przewodniczący Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu, ksiądz Konrad Wójcik – Moderator Diakonii Muzycznej Ruchu Światło- Życie Diecezji Radomskiej – Przewodniczący Jury. O godzinie 1800 w przerwie przesłuchań w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury otwarta została wystawa malarstwa i rysunku Grzegorza Matyi – artysty z powiatu zwoleńskiego. Podczas Prezentacji atmosferę ogrodów podgrzewało rozpalone ognisko i gile na których piekły się smaczne kiełbaski dla uczestników i gości. Po przesłuchaniach wszyscy przeszli do Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu na wspólną modlitwę – Zwoleńska Kuźnia Młodych. Po modlitwie został odczytany werdykt Jury: I Nagrodę Burmistrza Zwolenia otrzymał Zespół Konterfekt działający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Stąporkowie, II Nagrodę ufundowaną prze Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu zdobył Zespół Vidimus Dominum z Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Radomiu, dwie równorzędne III Nagrody ufundowane przez Starostę Zwoleńskiego i Parafię p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu Jury przyznało zespołom: Totus Tuus z Parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze i Mini Kuźnii Radomskiej z Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Komisja przyznała również wyróżnienia zespołom: „Zahir” z Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu, „Miriam” z Parafii Świętego Stanisława w Cerekwi, „Moc i Potęga” z Parafii Świętego Jana Nepomucena w Przysusze i Zespołowi działającemu przy Parafii Świętego Andrzeja Boboli w Małęczynie. Po ogłoszeniu wyników nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów laureatom przez fundatorów: Bogusławę Jaworską Burmistrza Zwolenia, Włodzimierza Kabusa z-ca Brmistrza Zwolenia, księdza Kanonika Bernarda Kasprzyckiego Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu i Edytę Sulimę Sekretarza Powiatu Zwoleńskiego. Po wręczeniu nagród zaprezentowali się szczęśliwi ze zdobycia pierwszego miejsca laureaci. Spotkanie to stało się również okazją do wręczenia nagród i dyplomów zwoleńskiej młodzieży z Parafialnego Klubu Sportowego, która w rozgrywkach sportowych na Ogólnopolskiej Parafiadzie w Warszawie zdobyła zaszczytne miejsce. Trenerom i młodzieży podziękowała Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia. Podsumowanie dnia pełnego doznań artystycznych i wrażeń zakończyło się wspólną modlitwą Apelem Jasnogórskim.

Spotkania te na przestrzeni lat tworzą swoisty klimat, miłą i serdeczną atmosferę, rodzącą się przyjaźń i radość niesioną przez śpiew i muzykę. Patronat Honorowy w tym roku objął : Abp. Ks. Zygmunt Zimowski Przewodniczący Papieskiej Rady d/s Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Watykanie, J.E. Ks. Biskup Stefan Siczek Administrator Diecezji Radomskiej, Jerzy Koziński Starosta Zwoleński, Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, Ks. Kanonik Bernard Kasprzycki Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Patronat Medialny Radio Plus Radom, Ave Gość Radomski, CREDO Zwoleń. Realizator tego wydarzenia artystycznego to Dom Kultury w Zwoleniu.

Skip to content