XXX Jubileuszowe Imieniny Pana Jana

XXX Jubileuszowe „Imieniny Pana Jana”- Zwoleń 2009

19.06 – 21.06.2009 r.

19 czerwca 2009 roku w Domu Kultury w Zwoleniu zostały otwarte trzy wystawy: w Galerii Fotografii i Plastyki, pokonkursowa wystawa plastyczna IX Ogólnopolskiego Konkursu p.n. „Świat Jana Kochanowskiego”. W konkursie tym jury przyznało trzy nagrody: I nagrodę ufundowaną przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymała Anna Gołdzińska za obraz olejny pt.”Z wizytą u mistrza Jana”, II nagrodę ufundowaną przez Bogusławę Jaworską – Burmistrz Zwolenia otrzymała Karolina Frankiewicz za cykl grafik pt. „Czarny Las”, III nagrodę ufundowaną przez organizatora – Dom Kultury w Zwoleniu otrzymał Piotr Szewczyk za pracę – pieczęć z nazwą konkursu.

W Małej Galerii Domu Kultury otwarta została poplenerowa wystawa fotograficzna p.n. „Śladami Jana Kochanowskiego”, zwoleńskiej grupy fotograficznej. Komisarzem wystaw był Waldemar Gołdziński. Na kolejną wystawę goście przeszli do ogrodów Domu Kultury i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w których została otwarta poplenerowa wystawa rzeźb, II Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego p.n. „Jan Kochanowski w rzeźbie ludowej – inspiracje”. Uroczystego otwarcia wszystkich wystaw dokonał Włodzimierz Kabus – zastępca Burmistrza Zwolenia.

W tym dniu odbyła się również promocja książki autorstwa Elżbiety Nowakowskiej i Natalii Anny Wieczerzyńskiej pt. „Zwoleńska Kultura”. Publikacja ta przedstawia działalność kulturalną Zwolenia na przestrzeni wieków. Autorki po promocji wręczyły na pamiątkę wszystkim uczestnikom publikacje wraz z autografami. Wydawnictwo powstało przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Mazowieckiego wydane przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. W otwarciu wystaw i spotkaniu autorskim uczestniczyli honorowi goście a wśród nich Włodzimierz Bojarski – Wiceprzewodniczący MZ LZS, który wręczył na ręce Włodzimierza Kabusa puchar dla Bogusławy Jaworskiej – Burmistrz Zwolenia z okazji otwarcia kompleksu sportowego „Orlik 2012” wraz z gratulacjami tego wielkiego dokonania.

W tym uroczystym i wyjątkowym dniu pogoda organizatorom nie dopisała, a padający deszcz spowodował, że nastąpiła zmiana miejsca wieczoru poezji. Z Domu Kultury wszyscy goście zamiast do Parku pachnącego jaśminami pod pomnik Jana Kochanowskiego, przeszli do kina Świt w którym odbył się program p.n. „Janowi Kochanowskiemu – My współcześni ”.Tą wielką ucztę duchową rozpoczęła grupa artystyczna Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku programem poetyckim pt. „Kochanowski Dworzaninem”. Przy dworskim stole w renesansowych strojach artyści wprowadzili widownię w świat poezji Mistrza Jana. W programie udział wzięło czternaście osób, które przygotowane zostały przez Elżbietę Puk i Annę Chołuj. Wielkim wydarzeniem tego dnia na które licznie przybyli widzowie, czekali z ogromną radością było spotkanie z mistrzem Krzysztofem Kolbergerem, który prezentował poezję Mistrza Jana Kochanowskiego. Krzysztof Kolberger aktor Teatru Narodowego dla którego poezja była i jest największą pasją, kochany przez publiczność za piękny głos, ciepły choć stanowczy. Zwoleńską widownię obdarzył czarem, na sali panowało ogromne skupienie a poezja Mistrza Jana w jego wykonaniu na nowo była odkrywana. Artyście na organach akompaniował Robert Grudzień wirtuoz organowy, który koncertuje z najwybitniejszymi artystami na różnych kontynentach świata. Po programie odbyła sie promocja książki Krzysztofa Kolbergera pt. „Przypadek – nie przypadek”. Każdy kto nabył publikację otrzymał osobisty wpis autora. W imieniu uczestników wieczoru poezji podziękowanie artystom złożyli organizatorzy: Włodzimierz Kabus – zastępca Burmistrza i Anna Wieczerzyńska – dyrektor Domu Kultury.

W niedzielę 21.06.2009 roku o godzinie 13.00 z udziałem licznie przybyłych gości honorowych odbyło się otwarcie kompleksu sportowego „Orlik 2012”, następnie w Muzeum Regionalnym Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia dokonała otwarcia wystawy p.n „Galeria Jednego Dnia”. Po wystawie zaaranżowanej plastycznie przez Grzegorza Matyję oprowadzała Elżbieta Nowakowska – dyrektor Muzeum. Po zwiedzeniu wystawy przed Urzędem Miejskim utworzył się barwny korowód w którym uczestniczyli zacni goście. Orszak prowadzony przez Zespół Gotardowie, Dziecięcą Grupę Folklorystyczno – Rytmiczną i Kapelę Zdzisława Kwapińskiego, przeszedł ulicami miasta pod pomniki Jana Kochanowskiego, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów, a następnie do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Proboszcz parafii ksiądz Bernard Kasprzycki ciepło przywitał wszystkich gości i poprowadził modlitwę z pieśnią „Czego chcesz od nas Panie”, dyrektor Muzeum Regionalnego – Elżbieta Nowakowska przedstawiła historię tworzenia nekropoli rodu Kochanowskich i etapy budowy kościoła. Z kościoła goście przeszli na stadion MKS Zwolenianka, na którym uroczystości koncertu galowego rozpoczęły się musztrą paradną w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem dyrygenta Piotra Bąbolewskiego i Sławomira Dobrasiewicza. Część oficjalna XXX Jubileuszowych „Imienin Pana Jana” rozpoczęła się hejnałem miasta w wykonaniu sekcji trąbek MOD. Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia przywitała przybyłych gości: Czesława Czechyrę – Posła na Sejm RP, Mariana Zalewskiego – v-ce Ministra Rolnictwa, Piotra Szprendałowicza – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego. W nawiązaniu do obchodów XXX Jubileuszowych „Imienin Pana Jana” Pani Burmistrz przedstawiła historię ich przebiegu, a w swoim przemówieniu zawarła następujące treści:

„Szanowni Państwo, wieszcz literatury polskiej doby renesansu, Jan Kochanowski syn ziemi zwoleńskiej, zasługuje na szczególne upamiętnienie. Dlatego też od 30 lat, władze samorządowe miasta Zwolenia organizują corocznie wielkie wydarzenie kulturalne, poświecone poecie: „Imieniny Pana Jana”. Podczas Imienin prezentowano zawsze poezję Mistrza Jana w wykonaniu wspaniałych artystów polskich. Na stałe do programu Imienin weszły montaże słowno-muzyczne w wykonaniu zwoleńskiej młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego, oraz Obrzędy Sobótkowe w wykonaniu zespołów obrzędowych prezentowane w Czarnolesie, Sycynie nad zwoleńskim zalewem oraz na Placu Kochanowskiego. Od kilku lat obrzędy odbywają się w Czarnolesie w miejscu, w którym poeta mieszkał i tworzył. Dni Jana Kochanowskiego obejmowały również sesje popularno – naukowe z udziałem wybitnych profesorów. Na przestrzeni lat podczas Imienin gościliśmy gwiazdy polskiej estrady. Każde Imieniny rozpoczyna barwny „Korowód” prowadzony przez kapele ludowe, a wcześniej przez Miejska Orkiestrę Dętą, jeźdźców na koniach. Uczestnicy korowodu składają wiązanki kwiatów pod pomnikami poety oraz w Kaplicy Kochanowskich w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Od 1996 roku koncert imieninowy odbywał się na stałej estradzie wkomponowanej w park zwoleńskiego Rynku. Ze względu na duże zainteresowanie imprezą, a także z uwagi na bezpieczeństwo uczestników od 2007 roku uroczystości imieninowe Pana Jana odbywają się na stadionie MKS Zwolenianka. Podczas „Imienin” organizowane były również liczne wydarzenia kulturalne. W 1994 roku „Imieniny Pana Jana” weszły do kalendarza wojewódzkiego, a następnie ogólnopolskiego, jako jedna z wiodących uroczystości Dni Jana Kochanowskiego. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem przyjęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki i Starosta Zwoleński. Od 2007 roku Imieniny Pana Jana są w całości finansowane ze środków pozyskiwanych z zewnątrz”.

W dalszej części uroczystości wręczone zostały nagrody w konkursie Wiedzy o Janie Kochanowskim zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Kochanowskiego. I miejsce uzyskała – Paulina Śmietanka, II miejsce Marlena Choroś, III – Małgorzata Garbarczyk. Zostały wręczone również nagrody laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego p.n. „Świat Jana Kochanowskiego”, oraz laureatom Mazowieckiego Konkursu literackiego na fraszkę „O statuetkę Jana Kochanowskiego” w którym, I miejsce zdobył Zbigniew Zieliński z Radomia godło Zibi, II miejsce Janina Puchalska-Ryniejska z Supraśla godło Sopel, III Zenona Radzka z Gostynina godło Wierzba. Nagrody wręczyli Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, Jerzy Koziński – Starosta Zwoleński, Marek Ślufarski – przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu i Włodzimierz Kabus – zastępca Burmistrza Zwolenia. Nagrodzone fraszki odczytał Krzysztof Małek.

Ważnym wydarzeniem tego dnia było wręczenie medali honorowych „Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej” przyznawanych przez kapitułę pod przewodnictwem Wacława Kuś za zasługi społeczne na rzecz zwoleńskiego regionu. Dyplomy i medale z rąk Bogusławy Jaworskiej -Burmistrz Zwolenia i Mateusza Sałbuta – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zwoleniu otrzymali: Piotr Szprendałowicz – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Honorata Dziwisz – dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, ksiądz Bernard Kasprzycki -proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, Elżbieta Nowakowska -Dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, Marianna Mędyk – prezes Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Natalia Anna Wieczerzyńska – dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu. Jubileusz XXX-lecia stał się także okazją do podziękowania za uświetnianie koncertów galowych „Imienin Pana Jana” na przestrzeni lat. Statuetki Jana Kochanowskiego zostały przyznane przez kapitułę pod przewodnictwem Bogusławy Jaworskiej – Burmistrz Zwolenia i otrzymali je: Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, Zespół Gotardowie wraz z Grupą Rytmiczno – Folklorystyczną, Zespół Obrzędowy ze Strykowic Górnych, Kapela Stanisława Podsiadłego, Kapela Zdzisława Kwapińskiego, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego, Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu i Miejska Orkiestra Dęta.

Tradycyjnie młodzież z Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu wystąpiła z programem poetycko – muzycznym twórczości mistrza Jana, przygotowana przez nauczycieli: Katarzynę Dypa, Ewelinę Urbańską, Marcina Wróblewskiego i Tomasza Plutę.

W koncercie galowym młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu pod kierunkiem Beaty Wargackiej i Elżbiety Chachlowskiej zaprezentowała również bardzo ciekawy program artystyczny pt. „Piękna nasza Polska cała”.

W dalszej części artystycznej zaprezentowały się zespoły działające przy Domu Kultury w Zwoleniu – zespoły taneczne: Rocksteep prowadzony przez Magdę Urbaś i Janet, którego opiekunem jest Aneta Adamiec, dzieci swoim wdziękiem zgromadziły dużą widownię, zaśpiewały również solistki – Weronika Dorociak i Aneta Adamiec

Zespół folklorystyczny Gotardowie działający przy Domu Kultury zaintonował najpiękniejsze pieśni świętojańskie, a kapela Zdzisława Kwapińskiego zagrała skoczne utwory ludowe. Na zwoleńskiej scenie pojawił się także dobry humor w wykonaniu Kabaretu Skeczów Męczących z Kielc. Mimo deszczowej pogody publiczność dopisała. Po programie kabaretu, na scenie pojawił sie zespół KONTRABANDA wraz z którym publiczność śpiewała coverowe przeboje bluesowe polskie i światowe.

Zapowiedzi na plakatach i bilbordach występu Marka Torzewskiego z zespołem zgromadziły na stadionie sympatyków światowej sławy tenora i tego rodzaju muzyki. Marek Torzewski zaproponował odbiorcom w modnym na świecie stylu „Wielcy Śpiewacy śpiewają popularne piosenki” a wraz z nim wszyscy śpiewali znane utwory „Do przodu Polsko” i „Magnes Dusz”. Przez swoją oryginalność i wyjątkowość Marek Torzewski był wielkim wydarzeniem muzycznym na zwoleńskiej scenie. Artyście i uczestnikom tego wydarzenia podziękowała

Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia. Cały koncert prowadziła Natalia Anna Wieczerzyńska – dyrektor Domu Kultury.

Pokaz pięknych fajerwerków zakończył XXX Jubileuszowe Imieniny Pana Jana.

Imprezę zrealizowano przy pomocy finansowej Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Natalia Anna Wieczerzyńska

Skip to content