Wystawa

Dnia 21 maja 2009 r. w Domu Kultury w Zwoleniu została otwarta wystawa absolwentów Katedry Sztuki z Radomia, z pracowni prof. Apoloniusza Węgłowskiego pn. „Pracownia”.

Na wystawie zostało zaprezentowanych 30 prac olejnych 12 autorów, o różnej tematyce, dynamice i intensywności barw. W większości są to prace abstrakcyjne, które trudno jednoznacznie odczytać.
Wystawę zaaranżowała Karolina Frankiewicz –Jaworska instruktor plastyki DK, która jest także jedną z autorek prac. W interesujący sposób zestawiła ze sobą prace abstrakcyjne i realistyczne, tworząc w ten sposób zaskakujące zjawisko malarskie.
Oficjalnego otwarcia wystawy dokonała Burmistrz Zwolenia – Bogusława Jaworska.
Pogratulowała ona młodej twórczyni wrażliwości, talentu, pracy artystycznej. Wyraziła swoje zadowolenie z faktu iż młodzi ludzie ze Zwolenia „żyją artystycznie” poprzez udział w wystawach nie tylko na terenie naszego miasta ale także poza nim.
Złożyła serdeczne życzenia zwoleńskiej autorce dalszego rozwoju artystycznego i wielu sukcesów.
Waldemar Gołdziński instruktor plastyki DK w kilku słowach wprowadził zebranych licznie gości w świat malarstwa, który zaprezentowano tego dnia. Zwrócił uwagę, że takie wystawy jak ta rzadko goszczą w naszym mieście i jest zadowolony, że udało się taką wystawę zorganizować.
Przybliżył sylwetkę prof. Apoloniusza Węgłowskiego, który jest opiekunem wystawiającej grupy. Zaznaczył, że tak już jest, że to mistrz ma największy wpływ na to jak studenci rozwijają swoje artystyczne umiejętności. A doskonalą je poprzez długie dyskusje i wzmożoną pracę. Dzięki temu procesowi mamy możliwość zaznajomić się z dorobkiem młodych twórców.
Z dorobkiem, który zaskakuje nas kolorem i dojrzałością.
Aranżerka i jednocześnie jedna z wystawiających, wskazała wszystkim zgromadzonym w jaki sposób należy odczytywać prace abstrakcyjne i jaki był ich początek. W kilku słowach przedstawiła własne prezentowane prace i podziękowała pracownikom Domu Kultury za pomoc w przygotowaniu tej wystawy.
Wystawione prace prezentowane były już w warszawskiej Galerii Schody. W zwoleńskim Domu Kultury możemy ją oglądać do 16 czerwca 2009r.
Zapraszamy serdecznie wszystkich do zwiedzania.

Karolina Frankiewicz-Jaworska

Skip to content