XXV Jubileuszowa Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych

19 października 2008 roku, Dom Kultury w Zwoleniu był gospodarzem XXV Jubileuszowej Biesiady Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych. Już po raz 25 spotkali się twórcy ludowi regionu radomskiego aby zaprezentować przygotowane przez siebie gawędy, piosenki , wiersze i ludowe utwory muzyczne

Gospodarz biesiady, dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu – Anna Wieczerzyńska – powitała wszystkich zaproszonych gości i uczestników. Zapoznała z bogatym programem imprezy, który został przygotowany specjalnie z okazji Jubileuszu. Oficjalnego otwarcia biesiady dokonała Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia.

Jury w składzie: Adolf Krzemiński – regionalista, przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu – przewodniczący jury, Stefan Rosiński – folklorysta, etnograf, muzeolog oraz Wacław Małek – polonista, dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu w latach 1979-94, przysłuchiwało się prezentacjom 40 śpiewaków, 11 gawędziarzy, 6 muzyków, 4 poetek, 9 dzieci – śpiewaków i zespołowi folklorystycznemu GOTARDOWIE.

Biesiada ma już swoją tradycję, uczestniczą w niej oprócz gości honorowych i osób zaproszonych, mieszkańcy Zwolenia i okolic. Główny jej cel to ochrona przed zanikaniem autentycznego gawędowania, śpiewu i poezjowania, czyli kultywowanie tradycji, które w tym zmaterializowanym świecie giną. Uczestnicy Biesiady prezentują muzykę ludową gadki, pieśni i wiersze odpowiadające dawnym tradycjom, które związane były z obrzędami, zwyczajami ludowymi, pracą, kulturą i wierzeniami. Instrumentaliści piękną ludową muzyką urozmaicają cały program. Unikatowy repertuar, własna inwencja twórcza, oryginalna gwara, niepowtarzalna technika śpiewu, wierność tradycji – tym cechują się prawie wszystkie występy.

Cieszy fakt, że wśród wykonawców są również dzieci i młodzież, daje to nadzieję, że tradycje są przekazywane i będą zachowane. Podczas obrad jury o godzinie 1500 w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury odbyło się otwarcie wystawy harmonii i akordeonów z kolekcji Tadeusza Września z Radomia. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników biesiady a także i gości. Wiele cennych informacji z historii, pochodzenia i budowy poszczególnych instrumentów przekazał Jan Kozielski a prezentacji utworów na tych instrumentach dokonywał Aleksander Krupa.

Po otwarciu wystawy wszyscy zostali zaproszeni do sali widowiskowe w której odbył się koncert ludowej Kapeli Aleksandra Krupy z Radomia, instrumentaliści swoja muzyką porwali do tańca widzów.

Po koncercie odbyła się część oficjalna – jubileuszowa. Rys historyczny przedstawił Adolf Krzemiński – pomysłodawca tej unikatowej imprezy ludowej. W swoim wystąpieniu nawiązał, że biesiada nie tylko popularyzuje autentyczny folklor, ale jest również spotkaniem, które inspiruje wykonawców do poszukiwań twórczych i prezentuje bogaty materiał etnograficzny systematycznie dokumentowany przez Dom Kultury.

Były też podziękowania dla gospodarzy biesiady złożone na ręce Anny Wieczerzyńskiej dyr. DK oraz dyplomy i kwiaty dla osób współpracujących przy organizacji i nad przebiegiem biesiady oraz wspierających imprezę na przestrzeni lat. Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia uhonorowała Adolfa Krzemińskiego – pomysłodawcę biesiady statuetką Jana Kochanowskiego oraz dyplomem. Podziękowania otrzymali również: Zbigniew Kuźmiuk Poseł do Europarlamentu, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ilona Jaroszek Nowak Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w W-wie, Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, Jerzy Koziński Starosta Zwoleński, Zdzisław Heńk – redaktor Radia Kielce, Stefan Rosiński – etnograf, folklorysta, Wacław Małek dyr. Domu Kultury w latach 1979-94, Elżbieta Nowakowska dyr. Muzeum Regionalnego w Zwoleniu były dyr. DK, Wacław Kuś Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego, Joanna Tęcza i zespół GOTARDOWIE oraz Firma DOROCIAK z Wilkowa.

Wacław Kuś Przewodniczący TMM Zwolenia w imieniu Zarządu Towarzystwa wręczył nagrodę specjalną – Joannie Tęczy.

Po części jubileuszowej zostały ogłoszone wyniki pracy jury.

W tym roku laureatami zostali: w kategorii śpiewaków – Maria Pęzik z Gałek Rusinowskich, nagrodę ufundował Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W kategorii gawędziarzy: Józefa Siwiec z Gałek Rusinowskich – fundator nagrody Starosta zwoleński. W kategorii poetów Zofia Kucharska z Kozienic – fundator nagrody, Stowarzyszenie Grupa Literacka ŁUCZYWO z Radomia. W kategorii muzyków – sześć równorzędnych nagród z których pięć ufundował Zbigniew Kuźmiuk Poseł do Europarlamentu, jedną Marszałek Województwa Mazowieckiego a otrzymali je: Józef Tkaczyk, Jan Kmita, Zdzisław Kwapiński, Tadeusz Sałbut, Adam Mazurkiewicz i Józef Wyrwiński. W tym roku powołana została specjalna nagroda Imienia Józefy Rogali, którą ufundowali Ewa i Bartosz Dorociak właściciele firmy DOROCIAK w Wilkowie a otrzymały ją: Wanda Krawiec ze Strykowic Górnych w kategorii śpiewaków i Kazimiera Lewikowska ze Strykowic Górnych w kategorii gawędziarzy. Nagrodę zespołową jury przyznało również zespołowi GOTARDOWIE ze Zwolenia a dzieci otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia z funduszu Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wręczenia nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu dokonali: Zbigniew Kuźmiuk – Poseł do Europarlamentu, Bożenna Pacholczak – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Ilona Jaroszek Nowak kierownik Departamentu, Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, Włodzimierz Kabus – Zastępca Burmistrza Zwolenia, Edyta Sulima – Sekretarz Powiatu, Ewa Dorociak – właścicielka Firmy DOROCIAK z Wilkowa oraz Wacław Kuś Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego.

Po wręczeniu nagród Zespół Gotardowie wniósł na salę trzypiętrowy tort jubileuszowy, zdmuchnięcia świeczek uroczyście dokonali wszyscy goście honorowi. Toast za pomysłodawcę, uczestników i gospodarzy biesiady wzniosła Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, zapraszając na przyszły rok a wszyscy odśpiewali głośne „sto lat”.

Podsumowując biesiadę dyr. DK Anna Wieczerzyńska podziękowała Adolfowi Krzemińskiemu i innym którzy powołali do życia to piękne wydarzenie kulturalne o charakterze ludowym, wspierali na przestrzeni lat poprzez współpracę i pomoc organizacyjną oraz sponsorom.

W Biesiadzie wzięło udział ok. 300 osób w tym artyści ludowi, członkowie zespołów występujących w koncercie galowym, komisji oceniającej, gości zaproszonych, mieszkańców miasta i okolic.

Oprócz doznań duchowych, wszyscy mogli posilić się potrawami ludowymi tj: pierogi z kapustą i grzybami, kapustą z grochem, kapustą z kartofli, chlebem ze smalcem i ogórkami kiszonymi, pyzami z mięsem, golonką, a na deser ciastem drożdżowym i ze śliwkami. Potrawy te przygotowały Panie z zespołu „Gotardowie” działającego przy naszym Domu Kultury. Scenografię wykonali Bożena i Michał Tęczowie. Wystawę harmonii i akordeonów zaaranżowali Karolina Frankiewicz Jaworska i Robert Kusio, przebieg biesiady dokumentował Ryszard Krawczyk. Biesiada stała na bardzo wysokim poziomie artystycznym i organizacyjnym, co wpłynęło na sprawny jej przebieg i typowo rodzinną atmosferę. Jak zwykle wszystkim było szkoda wyjeżdżać ze Zwolenia.

Skip to content