Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury w Zwoleniu – wystawa p.n. „Spotkanie”

W niedzielę 5 października br. w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury w Zwoleniu otwarta została wystawa p.n. „Spotkanie”, którą tworzą prace czterech uczennic Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu: Moniki Ziętkowskiej, Katarzyny Wujciuk, Wioletty Kaczmarskiej i Ewy Regulskiej.

Dziewczęta pracują nad swoim warsztatem artystycznym pod kierunkiem Pani Edyty Jaworskiej – Kowalskiej. Otwierając wystawę Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia w słowach skierowanych do artystek życzyła im „aby talent, który posiadają poprzez pracę przekształciły w efekt wspaniałych dzieł i oby to co będą tworzyć sprawiało im dużo satysfakcji i zadowolenia”. Dziewczęta otrzymały również upominki w postaci publikacji o naszym mieście i związkach z Janem Kochanowskim. W tematykę wystawy wprowadziła opiekunka grupy, nauczyciel plastyki ZSP Edyta Jaworska-Kowalska, która wystawę zorganizowała i wspólnie z Waldemarem Gołdzińskim zaaranżowała. W pierwszym wielkim sukcesie młodych artystek licznie uczestniczyli goście zaproszeni: rodzice uczennic, nauczyciele,koledzy i koleżanki z ZSP w Radomiu, władze samorządowe naszego miasta, korespondent rumuński na Polskę i Litwę, artyści plastycy oraz miłośnicy sztuki. Wszyscy byli pod wrażeniem młodych talentów.

Skip to content