WYSTAWA FOTO – LATO

W dniu 27 listopada 2008r. w Małej Galerii Fotografii i Plastyki dyrektor Domu Kultury Anna Wieczerzyńska otworzyła pokonkursową wystawę VI edycji konkursu fotograficznego „Foto – Lato Zwoleń 2008 r. Komisja oceniająca w składzie: Edward Kruk – AFRP, hon. zdfp Radom – przewodniczący, Elżbieta Nowakowska – dyr. Muzeum Regionalnego w Zwoleniu Waldemar Gołdziński – AFRP, instruktor fotografii i plastyki Domu Kultury w Zwoleniu oceniła 63 prace od 12 autorów.

Po kilkakrotnym przeglądzie prac do wystawy jury zakwalifikowało 53 prace od 12 autorów i przyznało nagrody i wyróżnienia oraz dyplom honorowy.
W kategorii wiekowej 6-12 lat i 13-18 lat nagrody nie przyznano, a w kategorii powyżej 18 lat przyznano następujące nagrody: I nagrodę otrzymał Wojciech Domagała z Kielc za całość prac na wystawie, II nagrodę otrzymała s. Noemi z Warszawy za zestaw prac na wystawie.

Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymali: Piotr Szewczyk z Łodzi za 4 prace i Agnieszka Bilska ze Zwolenia za 4 prace na wystawie.

Dyplom honorowy DK w Zwoleniu otrzymał Piotr Kutkowski ze Zwolenia za 4 prace.

Wszyscy autorzy prac otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Fotografie można obejrzeć w Małej Galerii Fotografii i Plastyki w godzinach pracy Domu Kultury.

Skip to content