XXIX Imieniny Pana Jana – Zwoleń 2008

Miesiąc czerwiec w Zwoleniu był miesiącem poświęconym Janowi Kochanowskiemu wielkiemu mistrzowi pióra, doby renesansu. W związku z tym odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych, podsumowaniem których stały się XXIX „Imieniny Pana Jana”.

W dniu 20 czerwca w Małej Galerii Domu Kultury, Ryszard Krawczyk – instruktor, promował swój album pt. ”Przydrożne kapliczki, figurki i krzyże”. Wydawnictwo powstało przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Mazowieckiego. Następnie w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury została otwarta pokonkursowa wystawa plastyczna VIII Ogólnopolskiego Konkursu p.n. „Świat Jana Kochanowskiego”. Komisja w składzie: Piotr Szewczyk – artysta plastyk, Karolina Frankiewicz – Jaworska – artysta plastyk, Elżbieta Chachlowska – polonistka, przyznała: I nagrodę ufundowaną przez Wojewodę Mazowieckiego Urszuli Pawlak za gobelin pn. „Jan Kochanowski”, II nagrodę Annie Gołdzińskiej ufundowaną przez Burmistrza Zwolenia Bogusławę Jaworską za obraz olejny pn. „Niezwykłym i nie lada piórem opatrzony”, III nagroda przypadła Grzegorzowi Matyi za obraz olejny „Śladami poety” ufundowana przez Leszka Janika, prezesa firmy BRAT – MET. Oficjalnego otwarcia wystawy dokonała Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia. Następnie wszyscy goście przeszli do ogrodów Domu Kultury i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie została otwarta poplenerowa wystawa rzeźb monumentalnych p.n. „Jan Kochanowski w rzeźbie ludowej – inspiracje”. O pracy artystów w czasie pleneru mówiła Anna Wieczerzyńska – Dyrektor DK. Burmistrz – Bogusława Jaworska w asyście gości zaproszonych dokonała uroczystego przecięcia wstęgi. Pokłosiem I Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego jest pięć rzeźb – jedną z nich jest kapliczka Chrystusa Frasobliwego wykonana przez Waldemara Styperka, która w tym dniu została poświęcona przez Księdza Dziekana Bernarda Kasprzyckiego Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.

Z Domu Kultury wszyscy goście przeszli do Parku pachnącego jaśminami, pod pomnik Jana Kochanowskiego. Tam, po raz piąty, odbył się wieczór poezji pn. „Janowi Kochanowskiemu – My współcześni”, w którym studenci Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentowali program poetycko – muzyczny „Jan Kochanowski w oczach poetów i pisarzy polskich”. W programie wykorzystano między innymi teksty Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima oraz pieśni Wacława z Szamotuł „Już się zmierzcha” i Mikołaja Gomółki „Kleszczymy rękoma”. Słuchaczy ZUTW przygotowała Anna Chołuj – nauczycielka muzyki.

Po programie poetyckim czekała wszystkich wielka uczta muzyczna z artystką sceny polskiej Magdą Umer, która zaśpiewała piękne poetyckie piosenki Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory i Wojciecha Młynarskiego. Przy akompaniamencie pianina, w scenerii baniek mydlanych i pełzającego smugami dymu, brzmiały dźwięki „groszku pachnącego” i „jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy”.

W niedzielę, w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu, Burmistrz Zwolenia dokonała otwarcia wystawy p.n „Galeria malarstwa i rękodzieła studentów ZUTW”. Po otwarciu galerii przed Urzędem Miejskim utworzył się barwny korowód z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, słowackiego Zvolena, przedstawicieli ambasady Rumunii oraz mieszkańców Zwolenia i okolic. Orszak, prowadzony przez Zespół Folklorystyczny Gotardowie i Kapelę Ludową Zdzisława Kwapińskiego, przeszedł ulicami miasta pod pomniki Jana Kochanowskiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów. W kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, w którym znajduje się Krypta Rodziny Kochanowskich, proboszcz ks. Bernard Kasprzycki ciepło przywitał wszystkich gości i poprowadził modlitwę z pieśnią „Czego chcesz od nas Panie”. Dyrektor Muzeum Regionalnego, Elżbieta Nowakowska przedstawiła historię tworzenia nekropoli rodu Kochanowskich i przeczytała list Papieża, który Wielki Polak przysłał na pogrzeb Jana Kochanowskiego. Z kościoła goście z młodzieżą w barwnych strojach przeszli na stadion MKS Zwolenianka, gdzie musztrą paradną i hejnałem miasta Miejska Orkiestra Dęta otworzyła koncert galowy XXIX „Imienin Pana Jana”.

Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska przywitała licznie przybyłych gości honorowych: Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wicewojewodę Dariusza Piątka, Zbigniewa Kuźmiuka – Eurodeputowanego, Czesława Czechyrę – Posła na Sejm RP, Piotra Szprendałowicza – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Bogusława Ferensztajna -Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, władze samorządowe z zaprzyjaźnionego słowackiego Zvolena, wiceambasadora Rumunii, wójtów sąsiednich gmin i wszystkich zaproszonych.

W pierwszej części uroczystości Burmistrz Zwolenia i Dyrektor DK – główne organizatorki, uhonorowały Statuetką Jana Kochanowskiego Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, za wspieranie inicjatyw kulturalnych w naszym mieście na przestrzeni lat.

Z rąk Zbigniewa Kuźmiuka – Eurodeputowanego, Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego i Jadwigi Siepietowskiej – Dyrektor M-G Biblioteki Publicznej – organizatorki konkursu, nagrody otrzymali laureaci konkursu wiedzy o Janie Kochanowskim. I nagrodę otrzymał Mariusz Kuliński, II – Paulina Śmietanka, III – Małgorzata Garbarczyk.

Zespół Szkół Licealnych im. Jana Kochanowskiego wystąpił z programem poetycko – muzycznym twórczości Jana Kochanowskiego przygotowanym przez Agnieszkę Bogucką i Alicję Szewczyk.

Na scenie zostały wręczone nagrody w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Świat Jana Kochanowskiego”. Nagrodę Wojewody Mazowieckiego za I miejsce otrzymała Urszula Pawlak z Kozienic, którą wręczył Wicewojewoda Dariusz Piątek, II nagrodę – Burmistrza Zwolenia otrzymała Anna Gołdzińska, a III – ufundowaną przez Leszka Janika prezesa firmy BRAT-MET w Zwoleniu – Grzegorz Matyja z Janowa.

Młodzież Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, przygotowana przez Elżbietę Kramek, Agnieszkę Kaczmarską, Ilonę Molendowską, Danutę Imańską i Beatę Wargacką zaprezentowała program artystyczny, przedstawiający życie i twórczość Mistrza Jana.

XXIX „Imieniny Pana Jana” były też okazją do zaprezentowania układów tanecznych zespołów działających przy Domu Kultury: Rocksteep, Janet i Hip Hop. Gościnnie wystąpiła też w tej części programu, Weronika Dorociak z Namysłowa, uczennica szkoły muzycznej, która zaśpiewała piosenkę „Będzie lepszy dzień”.

Tradycyjnie w związku z obchodami „Imienin Pana Jana”, Dom Kultury w Zwoleniu zorganizował konkurs literacki na fraszkę „O Statuetkę Jana Kochanowskiego”. W tym roku powołana przez organizatorów komisja w składzie: Adolf Krzemiński – prezes Stowarzyszenia Grupa Literacka ŁUCZYWO – poeta, Renata Pogorzelska Wojtaszek – poetka – historyk sztuki, Wacław Małek – polonista, przyznała następujące nagrody: – nagrodę Starosty Zwoleńskiego dla Januarego Witkowskiego, godło „Mustik” za zestaw fraszek, II nagrodę dla Jolanty Ostrowskiej ze Zwolenia ufundowanej przez Mieczysława Chołuja – Prezesa Banku Spółdzielczego w Zwoleniu, III nagrodę dla Tadeusza Charmuszko – godło „Ważka” ufundowaną przez Iwonę i Grzegorza Paszkiewiczów – właścicieli firmy LOBO, oraz I stopnia wyróżnienia w postaci książek otrzymali: Kazimierz Kochański, Dorota Salawa, Monika Mazur, Wojciech Wojnar, Lech Grala, Jan Czarnecki. Wyróżnienia II stopnia komisja przyznała: Stanisławowi Dominiakowi z Warszawy, Kazimierzowi Pieczyńskiemu z Łomianek i Tadeuszowi Maryniakowi z Warszawy. Nagrodzone fraszki odczytał Krzysztof Małek – instruktor DK. Komisja doceniła wysoki poziom artystyczny, dużą kulturę języka i biegłość warsztatową nadesłanych fraszek.

Zespół folklorystyczny Gotardowie działający przy Domu Kultury zaśpiewał na scenie najpiękniejsze pieśni świętojańskie, a kapela Zdzisława Kwapińskiego zagrała skoczne utwory ludowe.

Z repertuarem Czesława Niemena, Krystyny Prońko, Martyny Jakubowicz wystąpili laureaci telewizyjnej „Szansy na Sukces”: Julita Woś i Tomek Wolski. Gościnnie, obdarzony pięknym głosem, przed zwoleńską publicznością zaprezentował się Darek Bernatek z Szydłowca.

Wieczorem przed gwiazdą koncertu galowego wystąpił Marek Tranda z zespołem śpiewając piosenki ze swojej nowo wydanej płyty, którą zna już cała Polska.

Zapowiedzi na plakatach i bilbordach występu zespołu KOMBII zgromadziły na stadionie niezliczone tłumy ludzi. Zespół w barwnej iluminacji zagrał i zaśpiewał stare i nowe przeboje. Wokalista Grzegorz Skawiński oraz wszyscy członkowie zespołu w podziękowaniu za piękny koncert otrzymali róże i okolicznościowe pamiątki z rąk Bogusławy Jaworskiej – Burmistrz Zwolenia i Anny Wieczerzyńskiej – Dyrektor Domu Kultury, która prowadziła galowy koncert. Pokaz sztucznych ogni zakończył XXIX „Imieniny Pana Jana”.

Skip to content