Narodziny Naszego Miasta

Tradycją już się stało, że w dniu 20 lutego każdego roku, Zwoleń świętuje swoje narodziny, a Miejska Orkiestra Dęta hejnałem miasta rozpoczyna uroczystości.

Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia powitała przybyłych gości wśród których byli: Angheluta Gelu – Ambasador i Ioan D. Preda – Konsul z Ambasady Rumuńskiej w Warszawie, Wojciech Skurkiewicz – Senator RP, Dariusz Bąk – Poseł na Sejm RP, Bożenna Pacholczak – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Bogumił Ferensztajn – Radny Sejmiku, Zbigniew Gołąbek – V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP, Adolf Krzemiński i Stefan Rosiński – Przedstawiciele Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Mirosław Ciura – Przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego; ks. kanonik Bernard Kasprzycki, nowi komendanci Zwoleńskiej Komendy Policji – Paweł Loranty i Paweł Kamola, samorządowcy Powiatu, gmin – Policzna, Kazanów, Przyłęk, Tczów, Zwoleń oraz zwoleńska publiczność. Pani Burmistrz przybliżyła historię naszego miasta, począwszy od 20 lutego 1425 roku, od nadania przez króla Władysława Jagiełłę przywileju lokacyjnego dla Zwolenia do chwili obecnej. Historię tworzą ludzie, a uroczystość rocznicowa jest okazją do uhonorowania ludzi zasłużonych. Protokół z posiedzenia Kapituły Medalu „Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej” odczytał przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego – Wacław Kuś i jednocześnie poprosił wyczytane osoby o przyjście przed scenę, a Bogusławę Jaworską – Burmistrz Zwolenia i Mateusza Sałbuta – Przewodniczącego Rady Miejskiej o wręczenie pamiątkowych medali i dyplomów. Medalem pamiątkowym uhonorowani zostali: Bogumił Ferensztajn – dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Ochrony Środowiska w Radomiu; Jan Grudzień – kustosz Prywatnego Muzeum Osobliwości w Zwoleniu; Tadeusz Ociesa – rzemieślnik instalacji sanitarnej, radny miejski, działacz samorządu rzemieślniczego, działacz sportowy; Bronisław Oświecimski – dyrektor Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zwoleniu; Daniel Zając – rzemieślnik – stolarz, działacz samorządu rzemieślniczego; Stanisław Podsiadły – emeryt, prowadzi kapelę ludową, uświetnia występy zespołów – obrzędowego ze Strykowic Górnych i Klubu Seniora Pogodna Jesień; Władysław Fliszkiewicz, emeryt – długoletni nauczyciel wychowania fizycznego, działacz organizacji sportowych; Nagrodę Burmistrza, w tym szczególnym dniu otrzymał Stanisław Kopciński – za inicjowanie i organizowanie licznych działań kulturalnych i społecznych jak – utworzenie Stowarzyszenia „Ocalić od Zapomnienia”, Fundacji „Pogodna Jesień”, Rady Klubów Seniora Ziemi Radomskiej”, zaangażowanie seniorów w pracy klubów i pokazywanie efektów tej pracy podczas Przeglądów Klubów Seniora, Przeglądów Pieśni Żołnierskiej i Wojennej, Przeglądów Pieśni Bożonarodzeniowych oraz za systematyczną opiekę nad miejscami pamięci narodowej. W imieniu uhonorowanych podziękowali Bogumił Ferensztajn i Stanisław Kopciński. Angheluta Gelu gratulował władzom i mieszkańcom tak pięknego jubileuszu, a Bożenna Pacholczak odczytała list od Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego. Po części oficjalnej w programie artystycznym pięknie zaprezentowała się Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Piotra Bąbolewskiego. Młodzi artyści dali również pokaz musztry paradnej przygotowanej przez Sławomira Dobrasiewicza. Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych przygotowani przez Zofię Garganisz, Annę Toporek i Monikę Grzeszczyk przedstawili montaż słowno muzyczny pn. „Zwoleń nasze miasto”. Imprezę zakończył występ artystów radomskich – Marii Gorzeń, Jacka Kowalczewskiego i Bohdana Czerskiego. Koordynatorem uroczystości był Dom Kultury, a Anna Wieczerzyńska – Dyrektor prowadziła całą uroczystość.

Skip to content